Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 195 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 195 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Bát Thuần Tốn

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Tốn

Nội Quái: Tốn

NGUYÊN VĂN

Hạc tự vân trung xuất,

Nhân tòng nguyệt hạ quy.

Tân hoan doanh lưỡng giáp,

Bất dụng xu sòng my.

DỊCH NGHĨA

Con hạc từ mây bay khỏi mây,

Dưới trăng cũng có kẻ về đây.

Biết bao vui vẻ hiện đầy mặt,

Chớ nhìn nhau mà mất cái hay.

LỜI BÀN

Nói hạc ở trong mây, người đội trăng có ý ám chỉ thế giới thần tiên. Ở đây ám chỉ nhân vật dưới thời thịnh thế. Đã gọi thịnh thế thì người dân còn có chi lo ngại nữa mà chẳng vui tươi ca hát. Người xin được quẻ này là được quẻ tốt đó.

Quẻ ý nói hạc từ mây ra dưới trăng tức có người đến, và vẻ mặt đầy vui không còn nét nhăn mày lo nghĩ, nghĩa là vận tình của bạn đã được hanh thông, sung sướng, nhàn rãnh như con Hạc Tiên trên mây rồi, chẳng còn chi trắc trở nữa.

Vậy những việc dự tính của bạn cứ yên lòng mà tiến hành, sẽ gặp được may mắn thành đạt ý nguyện, chớ lo ngại gì cả.

Thời vận thông, có tin may đưa đến, có kẻ giúp đỡ. Cầu tài, cầu danh, đều thông đạt. Đánh số, tốt. Biểu tượng: con Hạc.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Hạc tự vân trung xuất, nhân tòng nguyệt hạ lai, tân hoan danh kiểm thượng, bất dụng tríu song mi.

/ Hạc từ trong mây bay ra, người từ dưới trăng trở về, niềm vui mới đầy trên mặt, bất tất phải cau mày./

Quẻ 195, thuần dương. Ma trận 195 chính là trục 195. Nhấn mạnh trục 1-5-9 mới là trục Độc Lộ Xuyên Tâm, hoặc trục ba cửa thông nhau. Các trục 1-9-5, 9-1-5, 5-1-9, 5-9-1 hoặc 9-5-1, đều không mang ý nghĩa hung/cát như 1-5-9. Tuy nhiên, người gieo quẻ luôn bị ám ảnh về sự hung xấu của trục 15 này, nên dù được quẻ 195 vẫn hơ hoảng lo lắng (tríu mi). Quẻ xua tan sự lo lắng này bằng dự báo: Hạc trong mây bay ra (số 4), người dưới trăng trở về (số 2). dự báo hai số âm (2 và 4 ) sẽ xuất hiện hóa giải ma trận thuần dương vận động toàn diện, cát lợi mọi sự.

Quẻ 195, tiểu cát.

Lợi tu thân đức tin. Lợi tự trọng liêm sỉ. Bất tất phải nghi hoặc. Lợi sức khỏe tuổi trời. Lợi cầu tam tài phước lộc thọ.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top