Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 194 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 194 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Bát Thuần Tốn

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Tốn

Nội Quái: Tốn

NGUYÊN VĂN

Thân lịch kinh đào,

Đông phương tiêu hao.

Thái bình thân thái,

Mục hạ toàn tảo.

DỊCH NGHĨA

Mùa hè nóng hổi thu sương hàn,

Bông mới nở rộ, bông cũ tàn.

Sự thế nhân tình nay ẩm lạnh,

Gặp nhau câm miệng chớ nên bàn.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ tai bay vạ gió nhưng bất quá chỉ tạm thời. Rồi một sớm, dương xuân trở lại, gió đông về bao nhiêu mây mù ảm đạm tan lui, thì lúc đó là lúc có thể làm được đủ việc, lo được đủ chuyện, bất tất phải tiến thì tiến gấp lui lại lui nhanh. Nếu cần ngừng thì ngừng, nếu cần đi ta đi thong thả mà hành động, chẳng có gì đáng lo muộn đâu.

Theo ý quẻ nói rằng: Hiện cảnh tình của bạn đang ở trong cảnh nhân tình thế thái ấm lạnh, như khí trời nóng lạnh bất thường nghĩa là thời vận của bạn không thông, nên quẻ khuyên chớ nên lắm lời với người mà ta vô ích.

Vậy ý quẻ dạy ta rằng: Thời vận chưa đến. Ta hãy chờ đợi và những việc cầu xin của bạn không nên vội vả lắm, làm càn rồi sẽ hỏng.

Thời bất thông, chớ tính chuyện gì. Nên chờ thời là hay. Công danh tài lợi còn chậm, đánh số e bị thua.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa:Thân lịch kình đào, đông phong tiện hảo/ thái bình thân thoái, mục hạ hoàn tảo.

/ Tấm thân từng trải sóng kình, gặp gió đông thật tốt đẹp, ngày thái bình sắp tới, mắt nhìn cảnh đẹp nhường bao./

Quẻ 194 âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận tự thân vận động cùng lúc hai trục 1-9-5 và 9-4-2. Hành trình quẻ: Khi hình thành 19, việc kết trục 1-9-5 là lẽ tự nhiên của sức mạnh trục 15, theo toán học trên thiên bàn ma trận tam phương, nhưng quẻ tự thân vượt qua 5, lên 4 thiết lập quẻ 194, sự vượt qua này được đánh giá là trải nghiệm Thân Lịch Kình Đào (thân trải sóng kình), gặp số 4, cửa Tốn, phương Đông nam, là cách Đông Phong Tiện Hảo (gặp gió đông thật tốt đẹp).

Quẻ 194, cát tường.

Lợi tai qua nạn khỏi, bình thản an nhàn. Lợi tam tài phước lộc thọ, lợi kiến quý. Lợi phân chia gia tài, lợi hôn nhân, tử tức.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top