Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 193 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 193 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG THƯỢNG

Bát Thuần Tốn

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Tốn

Nội Quái: Tốn

NGUYÊN VĂN

Vạn lý phiến phàm chuyến,

Bá bình lắng bất loạn.

Hành hành vô trở trệ,

Viên xứ cánh thông tân.

DỊCH NGHĨA

Muôn dặm buồm giương bước vận trình,

Sóng êm vẫn thấy tâm hồn kinh.

Cứ đi chẳng có gì lo ngại,

Càng tới càng xa càng ý tinh.

LỜI BÀN

Quẻ này có tượng: Thanh vân đắc lộ (ý nói vận hên) cá nhảy chim bay (ý nói bay nhảy tung hoành được) cứ hễ ra khỏi cửa là thành công, nhất là càng ra xa càng tốt. Đây là triệu chứng Đại Cát. Người xin được nên cấp tốc đi xa ngay.

Theo ý quẻ cho biết, người cầu được quẻ này tốt lắm, những việc cầu mưu của bạn ắt được thành đạt như ý. Tuy hơi băn khoăn, lo âu, nhưng chẳng gì đáng ngại.

Bởi theo quẻ thơ phán rằng, hiện thời vận của người như là mảnh buồm giương đưa đẩy muôn dặm vận trình. Tuy sóng êm vẫn kinh hồn, nhưng đi chẳng gì trở ngại, càng đi xa càng được hanh thông. Vậy những dự tính cầu mưu, hãy nên tiến tới để những may mắn đang chờ.

Tốt đẹp. Thời lai phong tống đằng vương các, tạo chu bột nên danh. Chớ lo, chớ sợ.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Vạn lý phiến phàm chuyển, ba bình lăng bất kinh, hành hành vô trở trệ, viễn xứ cánh thông tân.

/ Đường đi muôn dặm một mảnh buồm vận chuyển, sông yên chẳng sợ, đi đi không ngừng trệ, càng đi xa càng thông bên nước.

Quẻ 193, thuần dương. Ma trận 193 tự thân vận động trục 1-9-5, tiếp đến 3-5-7, rồi đứng. Quẻ xuất hiện đủ 5 số dương, cứ theo lý của số dương vận động ra cửa âm mà được cát lợi. Quẻ 193, số 3 là số cuối cùng của quẻ, kích hoạt số 4, phú quý, là ma trận vận động toàn diện, cát tường mọi sự.

Quẻ 193, tiểu cát.

Đức của quẻ:/ Trùng khơi thuyền nhẹ cánh sen/ Sóng im gió lặng thân quen bãi bờ/ Bổng trầm khoan nhặt câu hò/ Bến xa mấy cũng dong cờ tới nơi./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top