Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 191 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 191 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Lôi Phong Hằng

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Chấn

Nội Quái: Tốn

NGUYÊN VĂN

Dạ bán đọ vô thuyền,

Kinh đào khủng nhạ thuyên.

Nguyệt tà vân đạm xứ,

An tín hữu nhân truyền.

DỊCH NGHĨA

Nửa đêm nào có thuyền sang sông,

Sóng gió bão bùng làm hết hồn.

Nơi mà trăng xế mây ảm đạm,

Có kẻ đưa tin báo đến ông.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ sự kinh khủng đến tột độ, bất cứ cái gì cũng như nhìn thấy binh đao ma quái vô cùng ghê rợn. Phải đợi đến lúc thời qua cảnh đổi, mới có thể nhận được tin tức xác thực nhưng than ôi tình thế đã trễ. Bói được quẻ này quả là chẳng lành.

Quẻ nói: Nửa đêm sang sông không đò và sóng gió hãi hùng, đó là ý nói hiện nay vận trình của bạn còn bế tắc, mà chưa được hanh thông, việc cầu mưu của bạn còn lận đận lắm chưa nên việc đâu, mà còn gặp nhiều gian nan nữa là khác. Nhưng chẳng sao, đến lúc cùng lại có nẻo thông, như được tin tức báo cho việc hay. Chữ "trăng xế" nói sắp rạng đông là may mắn.

Đang bấp bênh sóng gió. Nửa đêm sang sông đã không đò, mà còn gặp sóng gió nữa , thì làm sao mà sang? Gian nan lận đận. Chờ sáng, trăng xế, sóng êm thì sẽ có kẻ giúp, mà nên việc. Cầu danh lợi còn chậm.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Dạ bán độ vô thuyền, kinh đào khủng phách thiên, nguyệt tà vân đạm xứ, âm tín hữu nhân truyền.

/ Nửa đêm muốn qua sông thuyền chẳng có, kinh hãi trước làm sóng cả vọt xung thiên, nơi bóng trăng tà làn mây mỏng bay qua, nơi ấy có người đưa tin tới./

Quẻ 191, thuần dương. Ma trận 191 tự thân vận động trục 1-9-5, số 1 còn lại theo bước ma trận lên số 2. Quẻ 191 hai bước hung/cát mạch lạc. Khi ma trận vận động trục 1-9-5, tinh thần ám ảnh vì gặp trục hung, trục ba cửa thông nhau. Lởi quẻ thật xấu: Nửa đêm muốn qua sông thuyền chẳng có/ kinh hãi trước làn sóng cả vọt xung thiên. Nhưng khi hai số 9 và 1 cùng dương xô đẩy nhau kết trục, đã khiến số 1 lên số 2, hanh thông, nên bảo: gian nguy chỉ như mây mỏng che trăng và có người đưa tin vui đến.

Quẻ 191, hung cát song hành.

Lợi cùng tắc biến. Lợi kiến quý.Lợi nghiệp học, tấn học, thi cử. Lợi tu thân đức tin, tu thân kết nghĩa huynh đệ. Lợi bền trí vượt khó. Lợi việc đức thiện, lợi vị tha.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top