Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 190 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 190 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Lôi Phong Hằng

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Chấn

Nội Quái: Tốn

NGUYÊN VĂN

Sự mê tâm bất nề,

Sự khoan tay bất khoan.

Nhất trường hoan hỉ họ,

Bất cửu xuất trùng quan.

DỊCH NGHĨA

Việc mê tâm, chẳng bị mê,

Việc xong nhưng bụng e dè vẫn lo.

Một khi vui vẻ hô to,

Chẳng lâu ra ải hẹn hò ngày mai.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ cứ vừa vui vừa buồn, mọi người đều theo ý mình. Hiện tại thì cuộc đời bình thản tầm thường, nhưng chẳng bao lâu nữa hồng vận tới, mọi việc đều giải quyết xong êm đẹp hết. Người xin được quẻ này duy chỉ có khắc phục, kiên trì hết mức để đợi.

Theo ý quẻ cho hay rằng: Công việc sở cầu trước mặt vẫn chưa toại ý phải đợi một thời gian nữa, mà thời gian ấy chẳng là bao lâu như bài thơ trên đã nói. Vậy trong lúc chờ đợi bạn hãy nên suy tính trước biến tiến. Khi rủi đi ắt thuận tiện cho việc cầu mưu.

Thời may sắp đến, chỉ nên chờ đợi một mà thôi. Đừng lo, cứ tiến hành đi, cầu mưu lợi có chậm. Đánh số thì nên tính toán kỹ.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Sự mê tâm bất mê, sự khoan tâm, bất khoan, nhất tràng hoan hỉ hội, bất cựu xuất trùng quan.

/ Sự mê tâm chẳng mê, sự khoan tâm chẳng khoan, một khi tâm chí hoan hỉ, không lâu vượt qua ải./

Quẻ 190 âm dương thuận lý, bất hoàn thành. Ma trận 190 tự thân vận động trục 1-9-5, rồi đứng. Trường hợp dịch động được số 0, đức tin, âm thành số 5, đức tin, dương thì quẻ 190 cũng là 195. Nhấn mạnh: Nếu là trục 1-5-9 thì đích thị là Độc Lộ Xuyên Tâm, nhưng ở đây là 1-9-5 không phải Độc Lộ Xuyên Tâm, nhưng con người vốn hay lo nghĩ, luôn bị ám ảnh bởi họa ách. Quẻ bảo, cứ vui thận trọng trên đường, chẳng mấy chốc là qua được ải.

Quẻ 190, lợi tu thân đức tin.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top