Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 187 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 187 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Lôi Phong Hằng

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Chấn

Nội Quái: Tốn

NGUYÊN VĂN

Hưu quyến luyến,

Ngọ tiên trình.

Chung náo loạn,

Xuất môn đình.

DỊCH NGHĨA

Chớ nên quyến luyến hoài hoài,

Tương lai có hại, rồi mai hận đời.

Nếu không ắt loạn tả tơi,

Bỏ nhà bỏ cửa, nào hơi yên lành.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ có những kẻ biếng nhác chẳng cố sức làm việc, kẻ biếng nhác chỉ vụ lấy yên thân, nên để lỡ cả tiền đồ. Họ suốt ngày đắm chìm trong tửu sắc cho nên nổi. Rồi ra đi để tránh, thử hỏi lúc đó phải hỏng hết cả chương trình kế hoạch xây dựng từ trước tới nay.

Theo ý quẻ cho biết: Những cầu xin của bạn trong thời gian gần đây, chưa thể thành đạt ý nguyện nếu theo đuổi mãi cũng chỉ mòn thời gian quý báu mà thôi. Và tương lai của bạn ắt không được tốt đẹp lắm.

Căn cứ nội dung của quẻ thơ, chớ không dám lắm lời làm buồn lòng người xin. Nếu bạn chỉ mới 20 tuổi thanh xuân thì càng nên theo quẻ dạy mà làm thì mới nên vậy.

Khó mong, khó thành. Đừng lưu luyến làm gì, nếu là tình duyên, thì nên dứt bỏ, phải dứt khoát, quyết định và cố gắng, thì tương lai mới nên. Cầu danh lợi còn chậm.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Hưu quyến luyến, ngộ tiền trình, chung náo loạn, xuất môn đình.

/ Đừng quyến luyến sẽ mê lầm bước đường đi, cuối cùng làm náo loạn, mau ra ngoài cửa ngõ./

Quẻ 187,âm dương thuận lý, không hoàn hảo. Ma trận vận động 1 trục 1-8-6 tiếp đến trục 6-7-2. Tuy vận động hai trục, nhưng ma trận vẫn vận động trì trệ khó khăn, hai số 7 và 8 âm dương liền kề cứ nấn ná lưu tình (Hưu quyến luyến), đường đi của số 8 không phải là trở ngược về 7, mà băng qua 7, kết trục với số 6 (1-8-6). Số 8 đi về 7 là ngược, là Chung Náo Loạn, số 8 ra số 6 là Xuất Môn Đình (ra ngoài ngõ), số 6 thuộc Càn, cửa Khai, cung Quý nhân. Quyến luyến gây ra bao sự khó cho tiến trình khởi động, nhưng ma trận vẫn động theo lý thuận mà thành tựu. Dự báo, cầu gì được nấy, tiền hung hậu cát, việc được chậm.

Quẻ 187, tiểu cát.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top