Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 185 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 185 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG HẠ

Lôi Thiên Đại Tráng

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Chấn

Nội Quái: Càn

NGUYÊN VĂN

Mộng lý thuyết quan sơn,

Ba thâm hạ điều nan.

Danh lợi chung hữu vọng,

Mục hạ vị khai nhân.

DỊCH NGHĨA

Nằm mộng chiêm bao chuyện núi sông,

Thả câu nơi sóng khó vừa lòng.

Lợi danh rút cuộc có hy vọng,

Nhưng tiếc giờ đây vận chưa phùng.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ nghĩ vơ nghĩ vẫn, như người ngây nói mộng. Việc chưa có trải qua, chưa thấy khó. Tuy nhiên không phải vì khó mà chịu chết già trong cửa sổ. Thực ra công việc thuận lợi và được toại lòng chỉ vào hồi vãn niên mà thôi. Người xin được quẻ này thiết tưởng không nên ngã lòng phải cố tiến mới được.

Theo ý quẻ thì tương lai hứa hẹn đầy tốt đẹp như câu thứ ba trong thơ nói: "Danh lợi rút cuộc có hy vọng" nhưng bạn phải đợi chờ một thời gian nữa thì mới gặp may.

Vậy những việc cầu xin của bạn cần phải nhẫn nại chịu đựng, chớ nóng lòng thì sẽ dần dần được toại nguyện. Xưa có câu: "Hữu phúc tự nhiên lai" đó.

Nên chờ đợi, thời gian sắp đến rồi. Cần ẩn nhẫn chờ thời, chớ bôn ba. Cầu danh cầu lợi còn chậm.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Mộng lý thuyết quan san, ba thâm hạ điếu nan, lợi danh chung hữu vọng, mục hạ vị khai nhan.

/ Trong mộng nói quan san, dưới sông sâu câu khó, danh lợi cuối cùng có hy vọng, trước mắt chưa tỏ thấy vẻ gì./

Quẻ 185, âm dương thuận lý. Ma trận 185 tự thân vận động hai trục 1-8-6 và trục 8-5-2 rồi vận động toàn diện. Các vấn đề thuộc sinh tồn/ sinh lý không có gì đang nói, đáng dự đoán, vì trục 8-5-2, thuộc thổ, tay hòm chìa khóa của đời sống, chuyện đói nghèo là không thể xẩy ra.

Vậy quẻ dự đoán điều gì? Mộng lý thuyết quan san/ chuyện mơ mộng nhiều phần hão huyền, ví như dưới sông sâu câu khó, tham cầu danh, cầu lợi thì cứ việc cầu, nhưng hiện thời thì chuyện đó mơ hồ, hoang đường.

Quẻ 185 tiểu cát. Lợi cầu gia trạch, hôn nhân, tử tức.

Đức của quẻ:/ Trong mơ nói chuyện quan san/ Sông sâu câu cá khó khăn buông mồi/ Lợi danh rồi được cả thôi/ Có điều phải đợi chờ thời, chớ lo./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top