Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 184 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 184 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Lôi Thiên Đại Tráng

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Chấn

Nội Quái: Càn

NGUYÊN VĂN

Tâm hạ sự an nhiên,

Chu tuyền thượng vị toàn.

Phùng long tuân hữu cát,

Nhân nguyệt vĩnh đoàn viên.

DỊCH NGHĨA

Hiện nay lòng dạ đã an nhiên,

Nhưng chưa châu toàn theo ý liền.

Cần phải gặp rồng mới may mắn,

Trăng người lúc đó vĩnh đoàn viên.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ xử cảnh rất thuận lợi bình an, nhưng tiếc vẫn chưa có hy vọng đạt đích mỹ mãn. Điều kiện cần thiết là phải gặp được năm tháng hên may, hoặc gặp được rồng (người quân tử) lúc đó mới có điều vui mừng tới cửa. Người xin được quẻ này nên tỉnh tâm mà chờ đợi.

Ý quẻ cho hay tất cả công việc đã yên dạ không gì đáng lo cả nhưng chưa được toại nguyện lập tức thôi. Công việc cầu xin rốt cuộc ắt sẽ đưộc thành đạt vẹn toàn như trăng ngày rằm.

Vậy những việc cầu xin của bạn sẽ được may mắn thành công. Nhưng bền chí chờ đợi quú nhân chỉ dẫn đường đi nước bướcthì hay lắm như câu thứ ba nói "Cần gặp rồng mới may mắn

Sắp đến vận thái. Chờ rồng đến thì hay. Biểu tượng: Rồng. Cầu tài, cầu danh, sắp đạt.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Tâm hạ sự an nhiên, chu toàn thượng vị toàn, phùng long hoàn hữu cát, nhân nguyệt vĩnh đoàn viên.

/ Trong lòng việc đã yên, nhưng chưa hoàn toàn như nguyện, gặp rồng lại được tốt, người và bóng trăng mãi mãi vui vầy./

Quẻ 184 âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận tự thân vận động cùng lúc hai trục 1-8-6 và 8-4-3. Sự xuất hiện số 3, khiến ma trận càng minh định sự hoàn hảo của quẻ âm dương thuận lý (1843). Số 3, phương chính đông, cửa chấn, có tên gọi là Tả thanh long (rồng xanh), nên quẻ bảo Phùng Long Hoàn Hữu cát/ xuất hiện số 3, gặp rồng, mọi việc cát tường.

Quẻ 184, cát lợi.

Lợi cầu tam tài phước lộc thọ, đặc biệt lợi lạc việc Hôn Nhân, Tử tức, cầu con.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top