Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 183 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 183 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Lôi Thiên Đại Tráng

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Chấn

Nội Quái: Càn

NGUYÊN VĂN

Dục hành hoàn chỉ,

Bồi hồi bất dĩ.

Đông dao mạc cưỡng,

Đắc chỉ thả chỉ.

DỊCH NGHĨA

Muốn đi sao lại không đi,

Ngã ba quanh quẩn làm chi ngập ngừng.

Chớ nên rung động lưng chừng,

Việc gì vừa phải, nhớ đừng quá mong.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ mọi việc khôngcó hy vọng bao nhiêu, tuy rằng lòng không phải là không có chủ kiến. Nhưng thật ra thời cơ quả gặp khó. Chi bằng hãy tỉnh lự trầm tư, ẩn dật nơi ruộng vườn, như thế lại đỡ hại. Người xin quẻ này nên chủ ý lời khuyên.

Quẻ ý nói rằng: Này khuyên dạy người làm gì cứ làm đi đừng quá cưỡng cầu và nên để việc tự nhiên. Nói cách khác quẻ này khuyên người nên tận nhân lực đi, đừng nên suy tính về lợi hại quá, còn việc thành đạt thế nào ắt có Trời định cho.

Căn cứ vào quẻ ý nói trên. Về sự cầu xin của bạn: việc tình duyên sẽ thành đạt và hạnh phúc, nếu đặt ái tình chí thượng, còn việc tương lai nên thuận theo. Câu thứ tư trong quẻ, mong cầu việc gì đều phải vừa xứng với sức mình, đừng nên làm những chuyện vượt quá tài năng, nếu không khó được hạnh phúc. Cũng như người xưa có câu: "Tri túc thường túc, bất tri túc thường âu" vậy.

Tính gì cứ tính đi đừng lưng chừng và cũng đừng quá tham vọng, quá sức mình thì việc mau thành. Cầu tài, cầu danh chậm. Đánh số, tính toán kỹ mới xong.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Dục hành hoàn chỉ, bồi hồi bất dĩ, động giao mạc cưỡng, đắc chí khả chỉ.

/ Muốn đi lại dừng, do dự mãi không thôi, phân vân thì chớ cưỡng, thôi thì cứ nên thôi./

Quẻ 183, âm dương thuận lý (chú ý, không hoàn hảo), số 8 âm kẹp giữa hai số dương 1 và 3. Ma trận tự thân vận động cùng lúc hai trục 1-8-6 và trục 8-3-4, hai trục vận động đều khởi từ số 8, một trục gặp bạn, một trục gặp tiền, bạn là nghĩa, tiền là thói tham, giao động giữa lý và tình, chẳng biết nên chọn lựa thế nào, thôi thì cách nào cũng được coi là êm đẹp. Số 8 thuộc Trí thức/ Hoàn thành, một bên gánh Gia đình số 3, một bên gánh Sự nghiệp, số 1, chẳng biết bên nào nặng bên nào nhẹ, việc quẻ cũng giao động phân vân như thế, việc quẻ bảo nên hay thôi là ở nơi mình.

Quẻ 183, tiểu cát.

Tôn trọng tự nhiên, tự tin, tự quyết. Tối kỵ cưỡng cầu, mong cầu bằng mọi giá. Bằng lòng với tam tài phước lộc thọ hiện có, không có ma trận nào vận động cùng lúc hai trục mà nghèo hèn.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top