Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 182 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 182 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ THƯỢNG

Lôi Thiên Đại Tráng

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Chấn

Nội Quái: Càn

NGUYÊN VĂN

Lăng ba hương lý thụ thâm ân,

Quế điện sa song ân thụ tần.

Tòng thử uy danh sơn nhạc trọng,

Quang huy trực thượng vị ty luân.

DỊCH NGHĨA

Hoa tàn nay gặp xuân lại,

Đường đi một nửa sao phai ý đầu.

Việc tuy thành chẳng còn lâu,

Đành chờ tháng nữa thì lâu mới thành.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ người ra không thể về ngay được, mưu sự còn chưa nhất định, ân tín lại bị quở trách cho nên muốn hiểu được rõ ràng, thực chưa phải lúc. Song chẳng bao lâu nữa ta lại có cái thế chẻ tre, cái vui đón trăng, giải hết những mối ưu phiền lâu nay. Người xin được quẻ này nên nhẫn nại chờ đợi, chớ có vội vã hấp tấp.

Lẽ ra hoa tàn phùng xuân là một việc may mắn cho bông hoa, nghĩa là người cầu xin quẻ được gặp may mắn, nhưng lại vì ý chí lưng chừng nên làm cho sự cầu mưu không thành.

Bởi đó phải chờ lại một dịp khác thì sự cầu mưu mới nên. Đó là ý quẻ mách cho hay. Vậy việc cầu lo của bạn phải nắm lấy cơ hộivà bền chí tiến tới, đừng do dự, đắn đo thì mới được.

Sự thành, nhưng vì chần chờ, bất quyết, mà hóa ra hỏng, phải chờ dịp khác. Một tháng nữa việc mới nên. Phải cố gắng, nhất quyết mới được. Cầu tài, cầu danh có hy vọng.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Hoa lạc chính phùng xuân, hành nhân tại bán trình, sự thành hoàn bất tựu, sách ban lưỡng tam tuần.

/ Hoa rụng chính lúc gặp xuân, người đi còn ở nửa đường, việc thành lại hóa không, phải hoãn lại hai ba tuần./

Quẻ 182, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận vận động cùng lúc hai trục 1-8-6 và 8-5-2. Một khi ma trận đã vận dộng hai trục, nhất là đã xuất hiện trục 8-5-2 thì mọi việc/sự thuộc khu vực sinh tồn/sinh lý không có gì phải bàn, nói cách khác không có gì lo lắng hung hay cát. Quẻ 182, ẩn tàng một lo lắng khác. Theo dịch xưa, ma trận 182 thuộc quẻ Lôi/Trạch Quy Muội, động hào cửu nhị, nói về người không gặp thời, thì dù cố gắng mấy cũng đành chấp nhận sự rủi may của số phận. Lời hào đưa ra pháp tu thân tương thích với hoàn cảnh. Còn, theo bước ma trận, số 1 vừa kết trục với số 8 (1-8-6), số 8 gặp số 2, liền bỏ ngay số 1, kết trục 8-2-5, chính cái đạo thủy chung này đã đưa đến tình trạng:/ Hoa rụng chính lúc gặp xuân, người đi còn ở nửa đường, việc thành lại hóa không../. Căn cứ lời hào từ và bước lý ma trận, pháp quẻ kêu gọi tu thân chỉnh sửa mình cho thuận đức.

Quẻ 182, tiểu cát.

Việc mong cầu sẽ tựu, tuy nhiên chậm, trì hoãn.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top