Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 181 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 181 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG THƯỢNG

Lôi Thiên Đại Tráng

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Chấn

Nội Quái: Càn

NGUYÊN VĂN

Hoa lạc chính phùng xuân,

Hành nhan tại bán trình.

Sự thành hoàn bất tựu,

Sách bạn lưỡng tam tuần.

DỊCH NGHĨA

Hoa tàn nay gặp xuân lại,

Đường đi một nửa sao phai ý đầu.

Việc tuy thành chẳng còn lâu,

Đành chờ tháng nữa thì lâu mới thành.

LỜI BÀN

Lẽ ra hoa tàn phùng xuân là một việc may mắn cho bông hoa, nghĩa là người cầu xin quẻ được gặp may mắn, nhưng lại vì ý chí lưng chừng nên làm cho sự cầu mưu không thành.

Bởi đó phải chờ lại một dịp khác thì sự cầu mưu mới nên. Đó là ý quẻ mách cho hay. Vậy việc cầu lo của bạn phải nắm lấy cơ hộivà bền chí tiến tới, đừng do dự, đắn đo thì mới được.

Sự thành, nhưng vì chần chờ, bất quyết, mà hóa ra hỏng, phải chờ dịp khác. Một tháng nữa việc mới nên. Phải cố gắng, nhất quyết mới được. Cầu tài, cầu danh có hy vọng.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Lăng hà hương lý thụ ân thâm, quế phách viên thời ấn hoãn tân, tòng thử uy danh sơn nhạc trọng, quang huy trực thượng vị ti luân.

/ Hương thơm của ấu sen còn chịu ơn sâu, quế phách lúc tròn đầy còn chậm in vẻ mới, từ đó uy danh vang lừng sông núi, ánh huy hoàng chiếu thẳng tới địa vị cao./

Quẻ 181,âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận tự thân vận động trục 1-8-6, rồi trở về số 1 mới bắt đầu khởi ma trận.

Số 1 thuộc Sự nghiệp, số 8 thuộc Trí thức. Sự nghiệp được trang bị đầy đủ trí huệ, tâm xác, nhưng không vội vã tiến lên số 9 đoạt công danh, mà lui về lại số 1, cẩn trọng khởi nghiệp, cách hành xử này, tam tài ắt nguyện, công thành danh toại, vấn đề chỉ còn là thời gian.

Quẻ 181, cát tường.

Lợi cầu tam tài phước lộc thọ. Lợi nghiệp học, tấn học, thi cử. Lợi kiến quý, giao tiếp, hùn hạp, khai trương, khuyếch trương. Lợi gia đạo, hôn nhân tử tức.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top