Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 180 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 180 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Lôi Trạch Quy Muội

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Chấn

Nội Quái: Đoài

NGUYÊN VĂN

Tiều tụy vô nhân vấn,

Lâm gian thính đo quyện.

Nhất thành sơn nguyệt dịch,

Thiên lý lệ quyên quyên.

DỊCH NGHĨA

Tiều tụy nào ai có biết đâu,

Trong rừng nghe tiếng đỗ quyên sầu.

Nối trăng tiếng sáo lừng vang dội,

Ngàn dặm lệ tràn khắp Á Ấu.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ lạc phách tha hương, không người cứu giúp. Cho nên khi nghe tiếng quyên lơ lững gợi sầu, tiếng dịch rên rỉ kêu buồn thì trong lòng bi thiết thê lương. Người xin quẻ này xuất hành có tai họa, hơn nữa có bệnh hoạn phải đề phòng.

Theo ý quẻ cho biết, hiện nay cảnh tình cũng như thời vận của bạn như bông hoa ủ rũ chẳng ai màng ngắm đến, như ở nơi rừng nghe tiếng kêu sầu của chim quốc trong đêm trăng núi rừng lại nổi lên tiếng sáo, thì trước cảnh tình đó bạn thử nghĩ xem vắng tanh lạnh lẽo đến mức nào, dù là tâm gan sắt đá cũng phải sầu thảm.

Vậy việc cầu xin của bạn hãy nên an phận là hơn, nếu có mà cầu đi nữa, cũng khó thấy được một kết quả tốt đẹp.

Mọi việc bế tắc. Buồn rầu, lo âu hay hơn hết là chớ tính toán, chờ đợi thời là hay. Biểu tượng: chim đỗ quyên.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Tiều tụy vô nhân vấn, lâm gian thính đỗ quyên, nhất thanh sơn nguyệt định, thiên lý lệ quyên quyên.

/ Tiều tụy chẳng ai tới hỏi han, trong rừng nghe tiếng đỗ quyên than, sáng trăng tiếng sáo trên đầu núi, ngàn dặm xa xăm lệ chứa chan./

Quẻ 180 âm dương thuận lý. Ma trận 180 tự thân vận động trục 1-8-6, rồi đứng. Cảnh tượng con thuyền chúi mũi không sao tách bến được trông mới thảm làm sao.

Vận động/ phá thế tĩnh, trì trệ là giải pháp cửu giải duy nhất của quẻ 180. Động để số 0 thành 5, quẻ 180 thành quẻ 185. Khi là quẻ 185, ma trận vận động cùng lúc 3 trục: 1-8-6, 1-5-9 và 8-5-2 rồi vận động toàn diện, thuyền tách bến và trôi đi trong hanh thông, bình an.

Quẻ 180, hung/ cát song hành.

Tu thân thiện đức, chờ thời vận.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top