Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 178 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 178 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Lôi Trạch Quy Muội

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Chấn

Nội Quái: Đoài

NGUYÊN VĂN

Bạch ngọc mông trần,

Hoàng kim mai thế.

Cửu cửu quang huy,

Dã tu nhân cữ.

DỊCH NGHĨA

Vàng chôn dưới đất, ngọc đầy bụi,

Sang quý gì chỉ cũng ẩn thân.

Ánh sáng tuy rằng chưa giảm bớt,

Đào lên được nó mới hay lành.

LỜI BÀN

Bịch ngọc, hào kim, quý báu biết bao nhiêu. Nhưng vàng ngọc chôn trong đất, có khác chi sỏi đá. Tuy vậy vàng ngọc vẫn long lanh sáng đẹp, chẳng bao giờ biến chất, đáng tiếc là chỉ tiếc cho bọn ngu phu tục chẳng thấy chẳng hay mà thôi. Rồi một sớm được tìm ra, vàng ngọc đâu có giảm giá được đâu. Người xin được quẻ này có cái tượng của kẻ có tài mà không được dùng, đền nổi may một mất thanh danh.

Hiện nay thời vận của bạn như vàng ngọc bị chôn dưới đất và bị bụi trần phủ đầu, tuy vẫn sáng sủa. Và nếu muốn những vàng ngọc thành đồ hữu dụng và vật quý, thì phải đào lấy lên mới được. Nghĩa là nói việc cầu của bạn như đến chỗ tuyệt vọng mà vẫn còn hứa hẹn lắm, song phải cố sức thì mới nên công, chớ không phải ngồi không nói suông mà thành được.

Phải cố gắng trong công việc. Vàng ngọc bị chôn và đầy bụi, thì ánh sáng đã mất hiệu quả và giảm sự quý giá rồi. Phải có kẻ giúp đào lên và phủi bụi đi, thì mới tốt trở lại. Cầu xin gì, nên có kẻ giúp mới thành.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Thượng tiếp bất ổn, hạ tiếp bất hòa, tương triền tượng nhiễu, bình địa phong ba.

/ Với trên không ổn, dưới không hòa, tâm nhiễu loạn tâm càng trói buộc, khác nào bình địa nổi phong ba/

Quẻ 178, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 178 tự thân vận động trục 1-8-6, kế tiếp là trục 7-6-2 rồi vận động toàn diện. Ma trận đã vận động toàn diện thì việc cầu tam tam là không cần thiết, vì tam tài tự nhiên như đã có, như tự nhiên hưng cát, lợi lạc. Vấn đề hung xấu của quẻ 178 là ở chỗ : Thượng tiếp bất ổn, hạ thiếp bất hòa/ Tức là tình trạng mất căn bằng âm dương, mất cân bằng đức tin ở người gieo được quẻ. Ma trận 178, hai số 78 đang thuận bước nắm tay nhau hớn hở tiến lên số 9, Danh vọng, đó là bước đi thuận hòa, nhưng khi trục 1-8-6 hình thành, số 8 kết trục trước, bỏ số 7, đến lượt số 7 gặp 6 liền kết trục 6-7-2, bỏ số 8. Một cái gì đấy như là sự phản bội, như là không có trước sau, như là tham vàng bỏ bạn..khiến tâm can sám hối, đau khổ, dằn vặt, nhiễu loạn, đất bằng nổi sóng gió..

Quẻ 178, tu thân lượng định hung cát.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top