Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 177 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 177 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ TRUNG

Lôi Trạch Quy Muội

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Chấn

Nội Quái: Đoài

NGUYÊN VĂN

Thượng tiếp bất ổn,

Hạ tiếp bất hòa.

Tương triền tương nhiều,

Bình địa phong ba.

DỊCH NGHĨA

Tiếp với trên không vừa ý ta,

Nối liền dưới, chẳng thấy tình hòa.

Nan phân, nan giải dằn co mãi,

Sóng gió đất bằng bỗng nổ ra.

LỜI BÀN

Quẻ này có cái tượng: Vô duyên với kẻ khác, trống xuôi kèn ngược, lủng củng lỉnh kỉnh, chẳng được yên ổn vui tươi, lúc nào cũng thiếu hòa khí. Người xin được quẻ này phải nên cẩn thận đề phòng là hơn.

Quẻ thơ tả rằng, muốn giao tiếp trên dưới đều không được, sự việc lại dằn co mãi, đó là ý quẻ nói hiện thời vận của bạn rất xấu, không chút nào gọi là may mắn.

Những việc cầu xin ắt khó thành đạt và giải quyết theo ý muốn, hãy cẩn thận trong việc làm ăn. Mọi sự không như ý, chớ tính. Nên chờ thời cơ đến là hơn. Phòng gian nguy hoạn nạn.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Bạch ngọc mòng trần, hoàng kim mai thổ, cử cửu quang huy, đả tu nhân cử./ Ngọc trắng bụi che, hòn vàng chôn dưới đất, để lâu mà ngọc vàng vẫn sáng, cũng bởi người chăm lau chùi./

Quẻ 177, thuần dương. Ma trận không tự thân vận động, đứng ở phương vị hai số 7. Số 7 phương chính Tây, thuộc Đoài Kim, còn có ý nghĩa Tương Lai. Dừng lại ở số 7 ( Bạch Hổ khiếu Tây Sơn), là dừng ở đỉnh cao, non cao, ngoái trông về sau, trông về trước rồi mới tiếp bước. Ngọc bị bụi che, vàng chôn dưới đất, nhưng nếu chịu khó thường xuyên lau chùi thì vẫn sáng bóng, rực rỡ. Cuộc đời của ngọc và vàng chính là bản chất của tương lai, của con đường đang đi tới. Sau số 7 là số 8, ý nghĩa Hoàn Thành/ Thành Tựu, số 9, ý nghịa Danh Vọng/ Thành tích.

Quẻ 177, tiểu cát. Lợi tu thân bền chí.

Đức của quẻ:/ Ngọc vương bụi ai người biết của/ Vàng chôn sâu ai biết vàng mười/ Dù vậy chẳng dám biếng chùi, một mai ngọc rạng vàng cười gió đông./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top