Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 176 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 176 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Lôi Trạch Quy Muội

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Chấn

Nội Quái: Đoài

NGUYÊN VĂN

Lưỡng sự dĩ hòa đồng,

Khinh chu ngọ tiện phong,

Đạo mô nhân đắc ý,

Ca xướng cầm lưu trung.

DỊCH NGHĨA

Giờ nay tâm trí vẫn chưa yên,

Biết tính gì đây để khỏi phiền.

Ráng rượt hai ba luồng sóng gió,

Ngày mai vui đến khỏi lo phiền.

LỜI BÀN

Quẻ này có cái tượng nói cười mà định được loạn.

Tuy bị lầm đường, bềnh bồng trên dòng xiết, nhưng vẫn đắc ý hát ca.

Nếu không có gió thuận thuyền nhẹ thì thử hỏi làm sao mà dám có thái độ như vậy?

Người xin được quẻ này phải chủ trương cuộc sống hòa đồng, coi hiểm nguy như bước trên đường phẳng.

Việc cầu xin của bạn, theo ý trong quẻ còn phải nhiều gian nan lận đận, chưa thể toại nguyện tức khắc. Cần phải ráng sức tìm cách vượt qua những chướng ngại trong bước tiến, thì mới thành đạt theo ý muốn.

Xấu, chỉ nên ẩn nhẫn chờ thời qua cơn vận bỉ, hãy làm là hơn. Có hy vọng phần nào. Những việc cầu tài, cầu danh còn xa, cần phải gặp vài ba lần gian nan, mới may ra.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: :Lưỡng sự dĩ hòa đồng, khinh chu ngộ tiện phong, đạo mê nhân đắc ý, ca xướng cấp lưu trung.

/ Hai việc đã hòa đồng, như thuyền nhẹ gặp gió xuôi, đường đẹp người đắc ý, ca hát giữa dòng nước chảy mau./

Quẻ 176 âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 176 tự thân vận động cùng lúc hai trục (lưỡng sự dĩ hòa đồng) 1-6-8 và 7-6-2, rồi vận động toàn diện ma trận ( đường đẹp, người đắc ý).

Quẻ 176, cát lợi.

Cầu gì được nấy. Đặc biệt lợi hỷ tín, hỷ sự, lợi Hôn nhân, Gia đình, lợi khang an sức khỏe, tuổi trời. Lợi kiến quý.

Đức của quẻ:/ Một khi lưỡng sự hòa đồng/ Thuyền đời tách bến xuôi dòng gió trôi/ Mái chèo khoan nhịp hát cười/ Cả thêm sóng đẩy thuyền thơi thơi buồm./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top