Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 174 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 174 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Lôi Hỏa Phong

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Chấn

Nội Quái: Ly

NGUYÊN VĂN

Viên hựu khuyết,

Khuyết hựu viên.

Thời thời khắc khắc yếu chu tuyền,

Thời lại tài kiếm duyên.

DỊCH NGHĨA

Khuyết tròn, tròn khuyết không chừng,

Mau làm công việc chớ đừng lơ mơ.

Khôn ngoan giao thiệp mưu cơ,

Thời lai vận đến nên thơ cuộc đời.

LỜI BÀN

Quẻ này nói: Vinh khô đắp đổi, giàu nghèo lên xuống, chẳng được duyên dung trọn vẹn. Tuy rằng giỏi giao dịch với đời, biết cơ hội thử thời đấy nhưng rốt cuộc cũng chỉ vô duyên. Người xin được quẻ này cần phải chú trọng hai điểm: thiên thời và nhân hòa.

Theo quẻ thơ cho hay hiện nay vận thời của bạn như đêm trăng khuyết tròn không chừng, nghĩa là vận trình của bạn chưa được hanh thông, còn lận đận lắm.

Vì những việc mưu cầu khó mà như ý, nhưng chẳng sao, phàm mưu cầu việc gì, nếu biết khôn ngoan ứng phó thì cũng có thể thành đạt sở cầu và hy vọng.

Lưng chừng bắt quyết, cứ tiến tới đi, thời đến là thành. Có hy vọng thành tựu việc cầu xin.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Viên hựu khuyết, khuyết hựu viên, đê đê mật mật yếu chu tuyền, thời lai thủy kiến duyên.

/ Tròn lại khuyết, khuyết lại tròn, nhẹ nhàng kín đáo mà xoay chuyển, khi thời cơ đến là gặp duyên./

Quẻ 174 âm dương thuận lý hoàn hảo, bất động. Nhấn mạnh: Quẻ thuận lý âm dương nhưng bất động. Bất động hàm ý nghĩa chờ thời cơ và khi dự đoán thời cơ đến thì nhẹ nhàng kín đáo mà xoay chuyển, tất gặp duyên.

Quẻ 174, tiều cát.

Vận hội tốt đẹp. Tốt đẹp ở thời cơ. Ma trận 174 đứng, nhưng là đứng trong thế cân bằng, chủ động chờ đợi.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top