Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 173 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 173 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG THƯỢNG

Lôi Hỏa Phong

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Chấn

Nội Quái: Ly

NGUYÊN VĂN

Sự toại vật ưu phiền,

Xuân phong hỉ tự nhiên.

Cách thùy tam xích điếu,

Đắc ý hoạch lân tiên.

DỊCH NGHĨA

Việc cầu toại nguyện chớ ưu phiền,

Tươi đẹp gió xuân vui tự nhiên.

Ba thước dây câu cứ thả đó,

Cá kia nó sẽ dính câu liền.

LỜI BÀN

Quẻ ở trên đây chủ xuân phong đắc ý, tên gấm thêu hoa. "Buông ba thước câu" ngụ ý khuyên ta làm điều thiện. Phàm người ham làm điều thiện, không có gì là không được như nguyện. Cho nên người xin được quẻ này nên tích nhiều âm công để vun trồng cây phúc thêm tươi tốt.

Những việc cầu mưu của bạn ắt được toại lòng vừa ý, chớ lo âu, đó là ý quẻ mách cho hay đấy. Vì thời vận hiện nay như gió xuân tươi đẹp, vui vẻ tự nhiên tốt đẹp đó, nên chẳng có gì đáng lo buồn cả, và cứ thả câu khơi khơi cũng có cá cắn câu. Vậy việc cầu của bạn cứ tiến hành đi, đừng nên bỏ lỡ dịp may hiếm có.

Vận thời hanh thông: "Bất chiến tự nhiên thành" không làm cũng nên việc, tốt đẹp lắm. Sự sự thông đạt. Đánh số hên. Biểu tượng: cá.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Sự toại vật ưu phiền, xuân phong hỷ tự nhiên, cánh thùy tam xích điếu, đắc ý hoạch lân tiên.

/ Việc toại ý chớ buồn lo, gió xuân về vui mừng tự nhiên, thả dây câu xuống ba thước, đắc ý câu được cá tươi về./

Quẻ 173, thuần dương. Ma trận tự thân vận động trục 7-3-5, tiếp sau là trục 1-5-9, tất cả các số dương xuất hiện đủ, ma trận đứng trong thế cân bằng, dương cực thịnh. Nói dương cực thịnh tàng ẩn nghĩa mất cân bằng, vì tất cả âm đều chưa số nào xuất hiện.

Quẻ 173, tiểu cát.

Thời Dự, vui vẻ. Cầu việc gì cũng được. Bất lợi việc sướng cuồng, thác loạn, tự tôn, kiêu ngạo, khiến tai ách bất ngờ, bệnh chứng nan y, nguy khốn.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top