Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 172 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 172 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Lôi Hỏa Phong

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Chấn

Nội Quái: Ly

NGUYÊN VĂN

Dục đắc nguyệt trung thỏ,

Tu bằng đào lý chi.

Cao sơn lai tiếp dẫn,

Song hỉ chiêu sông my.

DỊCH NGHĨA

Trong trắng con thỏ quả là hay,

Muốn được phải nhờ trò giúp thầy.

Thăng tiến non cao mà tiếp nối,

Mới nên công nghiệp được tròn đầy.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ người giúp ta chính quay lại làm đệ tử cho ta. Bởi thế, họ chạy lại giúp ta một cách tận tâm. Câu thơ sau: "Song hỉ chiêu đôi mày" dùng để ngụ cái ý trên. Người xin được quẻ này có cái may là nhờ người mà thành sự, nếu độc lực thì chỉ vô công nhọc sức.

Theo ý quẻ cho biết những việc cầu mưu của bạn muốn được như thỏ ở cung trăng quả là hơi khó đấy, nhưng muốn được như ý muốn thì cần phải có sự giúp đỡ của đàn em đông, phải có kẻ có thế lực giúp đỡ, mới có thể nên công nghiệp sở cầu, như hai câu thơ thứ hai và thứ ba đã ẩn ý ở trên vậy.

Cao vọng quá e khó thành đạt, muốn thành công phải có sự giúp đỡ. Cầu danh, cầu lợi cần nhờ kẻ giúp. Đánh số tốt.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Dục đắc nguyệt trung thỏ, tu bằng đào lý thê, cao sơn lai tiếp dẫn, song hỉ chiếu song mi.

/ Cung trăng muốn bắt được thỏ, phải dựa vào thang đào lý từ trên non cao đến tiếp dẫn, thì song hỉ thấy ngay trước mặt./

Quẻ 172, âm dương thuận lý tương phùng, Mẹ (số 2) gặp con (số 7). Ma trận 172 tự thân vận động trục: 7-2-6. Số 7 thuộc Đoài, quẻ Đoài còn gọi là quẻ Song hỉ. Ma trận 172, thì số 2 quan trọng hơn cả. Số 2 thuộc cung Hôn nhân, phương Tây nam, thời Thân, trăng bắt đầu mọc (trăng non), phải nên xây dưng một cung Hôn nhân tốt đẹp, làm cơ sở cho số 2 lên 3, cung Gia đình, hội với số 7, thành trục 3-5-7. Cả Hôn Nhân và Gia đình đều cát vượng, là song hỷ.

Quẻ 172, tiểu cát.

Lợi hỷ sự, hôn nhân, tử tức. Lợi cầu tam tài.

Đức của quẻ:/ Muốn lên trăng bắt thỏ/ Phải mượn thang đào mận/ Cao xanh đến tiếp dẫn/ Nỗi mừng vẹn cả hai./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top