Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 170 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 170 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG THƯỢNG

Lôi Hỏa Phong

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Chấn

Nội Quái: Ly

NGUYÊN VĂN

Mạc thán tàn hoa,

Hoa khai khô thụ.

Ốc đầu xuân ý,

Hỉ tiếu hi hi.

DỊCH NGHĨA

Chớ tưởng hoa tàn mà lại than,

Hoa tàn, lại nở trên cây tàn.

Quanh nhà xuân sắc khắp vườn ruộng,

Vui sướng tươi cười trời phước ban.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ đắc ý sau khi ta thất ý, nên vui sau khi ta lo buồn. Hoàn cảnh thuận lợi về với ta ngoài dự liệu. Đây là quẻ thuộc loại trung cát.

Quẻ nói rằng: Hiện tình cảnh của bạn như là hoa tàn, làm ăn và tất cả việc mưu cầu không được hanh thông. Nhưng chẳng sao vận mạng sắp đến như cây tàn, cành khô lại trổ bông. Hơn nữa, xuân sắp tràn về khắp vườn nhà, cảnh sắc vui tươi và người vui vẻ vô cùng.

Vậy thì sự cầu xin của bạn chớ nên lo âu, sẽ được toại nguyện thời gian gần đây. Nhưng đừng làm chuyện thất đức mới nên.

Hết cơn vận bỉ đến hồi thái lai. Cầu tài, cầu danh sắp đạt.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa:Mạc hoan tàn hoa, hoa khai khô thụ, ốc đầu xuân ý, hỷ tiếu hi hi.

/ Chớ vui với hoa tàn rồi, hãy xem hoa nở ở chồi cây khô, đầu nhà xuân ý chan hòa, mừng cười cất tiếng./

Quẻ 170 âm dương thuận lý, dương cường, không hoàn thành. Ma trận 170 tự thân không vận động. / Chớ vui với hoa tàn rồi/ Hãy xem hoa nở ở chồi cây khô.

Quẻ 170, thế tĩnh. Năng lực vận động là có, vì quẻ 170 dương cường, âm nhược. Số 0, âm có năng lực dịch biến (động) thành số 5, dương, quẻ 170 thành quẻ 175. Là quẻ 175, ma trận tự thân vận động cùng lúc hai trục 1-5-9 và 7-5-3. Các số dương xuất hiện đủ, tuy vậy, các số âm vẫn không có khả năng xuất hiện, ma trận đứng thế dương.

Quẻ 170, tiểu cát.

Lợi cầu việc/sự nhỏ. Lợi cầu gia trạch an khang, lợi cầu hôn nhân, tử tức. Đặc biệt lợi tốc hỷ.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top