Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 169 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 169 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Lôi Hỏa Phong

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Chấn

Nội Quái: Ly

NGUYÊN VĂN

Biến thư tiên hậu sự,

Gian hiểm vãn lai nan.

Nhược đắc thanh phong tiện,

Biển chu viễn quá san.

DỊCH NGHĨA

Chuyện xưa trong sách có ghi,

Biết bao gian hiểm chẳng gì là vui.

Nếu khi gió thổi buồm xuôi,

Thuyền nan một mảnh, tới lui vạn trình.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ tránh dữ tìm lành, không thể làm gì bậy được. Lúc đầu tuy vô cố mà bị khốn quẩn, nhưng về sau sẽ được nhiều phương tiện để thoát hiểm. Tóm lại họa phúc tùy người mà đổi thay biến hóa, thiên đạo thiệt vô tư vậy. Người xin được quẻ này nên tùy theo hoàn cảnh của mình mà chọn và xét cho cẩn thận.

Theo ý quẻ nói rằng, những sự cầu mưu đã qua chẳng gì được may mắn và đều gặp lận đận, gian nan, mà không có gì gọi là vui vẻ.

Từ nay về sau nếu gặp "gió thanh" nghĩa là quý nhân dìu dắt nước bước đường đi, thì vận trình sẽ vô cùng thênh thang như câu thơ chót trên đã nói: "Thuyền nan một mảnh, tới lui vạn trình".

Gian nan qua rồi. Muốn thành công bây giờ, phải nhờ tay quý nhân giúp đỡ. Cầu tài danh cần có người giúp.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Biến thư tiền tiền sự, gian hiểm vãng lại nan, nhược đắc thanh phong tiện, biển chu quá viễn sơn.

/ Chuyện xưa nay trong sách đã chép, đường đời biết bao gian lao nguy hiểm. Nhưng nếu được gió thổi, một chiếc thuyền nan cũng vượt qua ngàn trùng./

Quẻ 169, âm dương thuận lý. Quẻ 169 tự thân vận động cùng lúc hai trục 1-6-8 và trục 1-9-5.

Vận động cùng lúc hai trục 1-6-8 và 1-9-5 mà bảo rằng: gian hiểm vãng lại nan, là quá chuẩn cái nỗi khó khăn của con thuyền năng mũi nhẹ lái, gian nan dịch chuyển. Lại thêm họa ách (1-9-5) luôn rình rập trên đường đi. Tuy nhiên, nếu được gió thổi, thì dẫu chỉ một phiến thuyền nan cũng vượt qua ngàn trùng..Nhưng sao để có, để được gió thổi, đó lại là câu hỏi lớn luôn nên tự hỏi ?

Quẻ 169 Hung cát song hành.

Tu thân đức tin cầu gì được nấy, đặc biệt cầu quý nhân (số 6) và cầu danh vọng (số 9).

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top