Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 168 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 168 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Lôi Thủy Giải

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Chấn

Nội Quái: Khảm

NGUYÊN VĂN

Tang du thôi mộ cảnh,

Khuyết nguyệt khủng nan viên.

Nhược ngộ truy đáo khách,

Phương tri hỷ tự nhiên.

DỊCH NGHĨA

Đừng đi nữa, tối đêm khuya,

Một khi sơ ý e dè gặp ma.

Hãy nên nhớ, nhớ thật xa,

Rủ bè kết bạn, mới là yên thân.

LỜI BÀN

Quẻ này cho biết: cơ duyên chưa tới, e rằng không có cơ hội tốt đẹp.

Trong trường hợp này, ta cần phải có người trung gian để giao dịch hợp tác, thì hoàn cảnh tự nhiên khoa thư, mặt sầu bỗng tươi tỉnh hẳn lại.

Người xin phải quẻ này nên lấy điều nhẫn nại làm hơn.

Theo ý quẻ cho biết. Việc cầu xin của bạn, khó khăn như ý quẻ nói nếu nhứt định cầu tính cho nên. Việc phải cố công thì may ra cưỡng thành, vì quẻ thơ khuyên rằng đừng đi nữa trong đêm khuya, e rằng gặp ma tác quái, làm hỏng công việc, nếu cần phải đi thì nên rủ bè kết bạn cùng đi chơi mới tránh được những sự kinh tâm.

Vậy việc cùng cầu xin của bạn, 1 là ngừng bước bỏ qua ý định chờ đợi dịp khác, 2 là muốn tiến tới phải suy tính cho kỹ và nên nhờ sức giúp đỡ của đông người, thì mới nên việc.

Bất thông, phòng kẻ phản bạn và kẻ bất lương phá hoại. Cầu tài có sự góp sức của đông người, hay hợp tác với người thì việc mới mong thành công.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Tang úc thôi mộ cảnh, khuyết nguyệt khủng nan viên, nhược ngộ đao chùy khách, phương tri hỷ tự nhiên.

/ Bóng ngả cành dâu thúc dục cảnh chiều hôm, trăng khuyết khó tròn ngay, nếu gặp được hiệp khách trợ giúp, mới biết mừng rỡ tự nhiên./

Quẻ 168, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 168 chính là trục 168. Nhược Ngộ Đao Chùy Khách ( nếu gặp được hiệp khách giúp đỡ). Hiệp khách của quẻ: Trục 168 còn có tên gọi là trục Tam Môn Vượng Khí. Trục tam môn vượng khí, mỗi ô số là một môn của ngôi nhà phong thủy, vận động độc lập không ràng buộc nhau, tôn trọng duy nhất thuật đối lưu khí, chỉ vận động một môn, môn nào cũng được tùy nhu cầu và khả năng tương thích, môn 1 lên 2, môn 6 lên 7 và môn 8 lên 9. Như vậy ta sẽ có: 1268 / 1678/ và 1689, tùy đức tin mách bảo. Quẻ 168 bình hòa.

Lợi cầu tam tài, cầu gia đạo bình an, cầu hôn nhân, tử tức.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top