Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 167 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 167 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Lôi Thủy Giải

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Chấn

Nội Quái: Khảm

NGUYÊN VĂN

Đại sự khả thành công,

Hữu ích hoàn vô ngại.

Vân trung chân tiểu nhân,

Bác tại tam thu hậu.

DỊCH NGHĨA

Việc to có thể thành công,

Gặp may lợi ích hanh thông vững vàng.

Người trong mây báo tin sang,

Tam thu sau, ắt vinh quang cuộc đời.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ thuận buồm xuôi gió, có thể yên tâm tiến tới. Đã có người bầu bạn giúp đỡ thì không có lý gì không thành công. Qua mùa thu, tin mừng sẽ liên tiếp tới với ta. Đây là một quẻ thuộc loại đại cát.

Quẻ thơ cho hay hiện nay vận trình của bạn đã được hanh thông, nên những việc cầu mưu của bạn sẽ được thành công toại nguyện chẳng còn gì trở ngại nữa.

Nhưng quẻ nói cuộc thực sự hân hoan, huy hoàng cũng phải chờ ba năm nữa, muốn thành công sự ngiệp to lớn cần phải có một thời gian khá dài như xưa có câu "tam niên hữu thành".

Vậy bạn muốn mưu cầu cuộc đời giàu sang, nên phải kiên nhẫn bền chí, ắt có ngày hanh thông. Thời vận thông, nhưng phải chờ ba thu nữa, mới tốt. Cầu danh đạt.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Đại sự khả thành công, hữu ích hoàn vô cữu, vân trung chấp tiên nhân, báo tại tam thu hậu.

/ Việc lớn có thể thành công, có lợi không lỗi lầm, trong mây có người cầm roi ấn, báo sự ở ba tháng thu sau./

Quẻ 167, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận vận động cùng lúc hai trục 1-6-8 và 6-7-2.

Ma trận khởi trục 1-6-8 là trục trì trệ, thậm chí đứng. Nhưng vì số 7 nối tiếp liền sau số 6, nên sự đứng đó là rất ngắn, thậm chí không đáng kể, nên khi kết trục 6-7-2, ma trận vận động cấp kỳ, quẻ đoán: Đại sự thành công, có lợi không lỗi lầm. Số 7 trên thiên bàn ma trận cư phương vị Canh-Dậu-Tân, phương chính Tây, là thời thu (tháng 7,8,9), nên, Việc được ở ba tháng thu.

Quẻ 167, tiểu cát.

Lợi nghiệp học, tấn học, thi cử, thăng tiến.Lợi việc thu hoạch. Lợi gia đạo an lành, tử tức công thành hỷ tín.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top