Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 165 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 165 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG HẠ

Lôi Thủy Giải

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Chấn

Nội Quái: Khảm

NGUYÊN VĂN

Nghi, nghi, nghi.

Nhất phiên tiếu bải nhất phiên bi.

Lạc hoa mãn địa vô nhân tảo,

Độc đối tây phong trướng đại my.

Nghi nghi tất cả việc đều nghi,

DỊCH NGHĨA

Cười ngất một phen rồi sầu bi.

Đầy đất đỏ lòm người chẳng quét,

Gió mây thấm thía giọt sầu mi

LỜI BÀN

Quẻ này chủ ly khai cùng bạn hữu, đoàn thể để ở một mình, tâm trạng vô cùng nghi ngại, buồn vui thay đổi vô thường.

Người xin phải quẻ này có cái tượng của kẻ nghi ngờ đầy bụng khiến chán nản, lìa xa mọi người không ai có thể làm cho vui được.

Thời vận chưa thông, mưu sự nên thành đó là ý của quẻ thơ nói cho hay. Vậy nên sở cầu của bạn hãy tạm gác lại một thời gian nữa, để chờ khi thông vận chuyển lối thì lúc đó mới tiến hành những việc cầu mưu thì tốt hơn.

Chưa thông thời vận hãy chờ đợi thời cơ đến. Mọi việc đang trì trệ, gặp cảnh lo âu. Công danh tài lợi chưa thông, nên chờ.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Nghi nghi nghi, nhất phiên tiếu bãi nhất phiên bi, lạc hồng mãn địa vô nhân tảo, độc đối tây phong trướng đại my.

/ Nghi ngờ, đáng nghi ngờ, vừa trận cười xong đã trận buồn, hoa hồng rụng đầy sân không ai quét, gió tây chau mày buồn bã./

Quẻ 165, âm dương thuận lý. Ma trận tự thân vận động cùng lúc ba trục 1-6-8, 1-5-9, và 6-5-4. Ma trận vận động cùng lúc ba trục, cớ chi buồn sầu ảm đạm thế? Vận động trục thứ nhất 1-6-8, thuyền đời nặng lái nhẹ mũi, lết lên không đặng. Vận động trục thứ hai 1-5-9, một mũi kiếm xộc thẳng vào ngực, may mà kịp tránh né. Vận động trục thứ ba 6-5-4, lại gặp cảnh phú quý giật lùi../ Ngẫm, nhìn ba trục vận động thế, lòng không nhất phiên tiếu bãi nhất phiên bi mới là lạ.

Quẻ 165, chỉ nên tu thân đạo lý chính tà.

Đức của quẻ:/ Sự nghi hoặc đáng hoặc nghi/ Một trận nói cười, một trận bi/ Hoa rụng đầy thềm không người quét/ Gió tây buồn rượi chíu đôi mi./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top