Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 164 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 164 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG TRUNG

Lôi Thủy Giải

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Chấn

Nội Quái: Khảm

NGUYÊN VĂN

Tương dẫn tánh tương khiên,

Ấn cần hỉ tự nhiên.

Thi vi vô bất lợi,

DỊCH NGHĨA

Sầu sự chuyển đoàn viên.

Này đây tương dẫn cách tương khiên,

Vui vẻ ân cần lại tự nhiên.

Chẳng có điều gì mà bất lợi,

Việc buồn cũng biến chuyện đoàn viên.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ công thành danh toại, trăm việc đều hanh thông, nỗi buồn tiêu tan hết, điều vui tới tràn trề. Đây là một loại quẻ thượng cát.

Ý quẻ cho rằng: Cảnh tình của bạn hiện nay có người nâng đỡ cho nhau. Vui vẻ đắc lực nữa chẳng có chi trở ngại dù có việc buồn phiền, hay không xứng ý, rút cuộc cũng vui vẻ.

Vậy cầu xin của bạn cứ tiến hành đi sẽ gặp nhiều may mắn và được quý nhân giúp đỡ để thành công sở cầu chẳng có gì đáng trở ngại thời vận lên hương là hanh thông rồi.

Thời vận đến, khỏi lo gì nữa. Có quý nhân giúp. Buồn rầu đã qua. Cầu tài, cầu danh đắc quả.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Tương dẫn, cánh tương khiên, ân cần hỷ tự nhiên, thi vi vô bất lợi, sầu sự chuyển đoàn viên.

/ Dẫn giắt, lôi kéo nhau, phải ân cần, vui mừng tự nhiên, thì việc làm mới có lợi, nỗi âu sầu sẽ chuyển thành đoàn viên./

Quẻ 164 âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 164 tự thân vận động cùng lúc hai trục 1-6-8 và 6-4-5 rồi vận động toàn diện. Quẻ này không luận tam tài, mà nói về cách ứng xử cùng nhau trên đường thành tựu tam tài. Theo dịch xưa, quẻ 164 là quẻ Lôi/Sơn Tiểu Quá, động hào lục nhị. hào từ khuyên nên biết phận mình, thì hơn, vượt lên số phận là đúng, nhưng ứng xử và giải pháp phải nên thuận lý. Lời quẻ đưa ra giải pháp: dẫn giắt lôi kéo nhau cùng tiến lên, thì quan trọng nhất là phải chí thành, phải tự nhiên, ân cần. Tất cả những gì "hơi quá" (tiểu quá) đều làm thương tổn xúc phạm nhau. Đức của quẻ là chí thành, chân thực, thủy chung, thiện đức, dù quá một chút cũng không lỗi.

Quẻ 164, tiểu cát.

Lợi đoàn viên sum họp. Lợi mưu sự, hội sự. Lợi hôn nhân, tử tức, lợi kiến quý, cầu danh.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top