Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 162 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 162 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Lôi Sơn Tiểu Quá

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Chấn

Nội Quái: Cấn

NGUYÊN VĂN

Đạo lộ tiêu giao,

Mộn đình bế tắc.

Vụ ủng khứ hề,

Vân khai kiến nhật.

DỊCH NGHĨA

Đường đi này vẫn xa xăm,

Vườn tanh cửa khép tối tăm mịt mù.

Ráng chờ sương gió êm ru,

Việc làm mới dễ cần cù nên công.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ trước quẫn nhưng sau hạnh thông, từ (Bác) chuyển sang (Phục) quẻ. Lúc đầu cuộc đời ta như mây mù bao phủ lo lắng triền miên, nhưng may thay chung cục trời quang mây tạnh, ánh thái dương lại óng ánh trên không, đường ngõ lại người qua kẻ lại, hạnh phúc trở về với ta như ta hằng mong ước.

Bởi thế cái điều quan trọng trong xử thế phải là: lo rằng chính mính lại không biết mình mà thôi. Người xin được quẻ này chớ nên biếng nhác phó mặc mà cũng chớ nên tự tục tự mãn.

Theo ý quẻ nói, hiện nay vận trình của bạn, chưa được may mắn như quẻ đã tả như vườn vắng tanh, cửa khép, cảnh tình còn buồn lắm, phải ráng chờ thời gian nữa mới được.

Vậy công việc cầu mưu của bạn trong thời gian gần đây, nên ngừng lại chờ đợi, sau cố gắng mà làm, sẽ được toại nguyện

Bất thông, bất lợi. Cần ẩn nhẫn chờ thời, chờ sóng gió đi qua mới hay. Cầu tài lợi đều dở, chậm.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Đạo lộ tiêu dao, môn đình bế tắc, vụ ủng khứ hề, vân khai kiến nhật.

/ Đường đi xa xôi, cửa ngõ bế tắc, sương mù che nay đã hết, mây đã tản ra, thấy rõ mặt trời./

Quẻ 162, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 162 tự thân vận động hai trục: 1-6-8 và 6-7-2 rồi vận động toàn diện.

Quẻ 162, thời cát vượng đã tới.

Thời vận sáng sủa, Lợi cầu tam tài. Lợi hôn nhân, tử tức.

Đức của quẻ:/ Khẳm thuyền tách bến sống dài/ Đã tưởng gió ngược thuyền đời muốn xuôi/ Sương mù tan rạng ban mai/ Thuyền trôi theo tiếng sóng cười khoan thai../

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top