Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 161 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 161 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG THƯỢNG

Lôi Sơn Tiểu Quá

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Chấn

Nội Quái: Cấn

NGUYÊN VĂN

Nhất điểm trước Dương xuân,

Kho chi đóa đóa tan.

Chí truyên phương ngọ hợp,

Thiết kị nhị nhị tam.

DỊCH NGHĨA

Xuân sắc nay rảy đãy trở về,

Cành khu hoa nở rủ ham mê.

Nhưng làm công việc phải chuyền chí,

Kỵ nhứt lòng ta chứa trễ bê.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ khuyên ta giao hữu phải cẩn thận. Ví may mà được bạn tốt thì có khác chi cây khô gặp ánh dương xuân, cành khô mấy chốc mà hoa lá xum xuê. Bởi thế ta nên phải chú ý kết hợp những người bạn tốt, có thế thì về sau ta mới có được những người sống chết với ta, kiệt lực cùng ta.

Có kẻ không nghe lời khuyên này, lại đi giao du với những kẻ hai lòng, trước tử tế sau đen bạc, thì đừng trách sau đời ta lận đận tan thương. Người xin được quẻ này nên lấy đó làm răn.

Ý quẻ cho biết rằng thời vận của bạn đang đến lúc đã lên hương. Như xuân đã về với nhân gian, như cành khô lại trổ hoa đầy.

Những việc cầu xin của bạn ắt được thành công toại nguyện trong những ngày gần đây. Nhưng phải cố gắng chăm chú trong việc cầu, chớ nuôi tánh bê trễ thì mới nên công.

Thời đen, vận thông. Chỉ cần kiên chí hành động, chớ bê trễ, là mọi sự thành đạt. Cầu danh, cầu lợi điều đắc quả.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Nhất điểm chước dương xuân, khô chi đóa đóa tân, chí chuyện phương ngộ hợp, thiết kỵ nhị tam tâm.

/ Một điểm tỏ rõ nét dương xuân, cành khô nảy bao hoa mới, ý phải chuyên nhất mới hội hợp, tối kỵ hai ba lòng./

Quẻ 161, âm dương thuận lý hoàn hảo. Số 1 thuộc Sự nghiệp, số 6 thuộc Quý nhân, số 1 lên số 6, Sự nghiệp không thuận lòng kiến quý, quay về lại số 1. Sự ngờ vực này bảo là Tam Tâm ( ba lòng), vì trên thiên bàn bát quái số 1 và 6 liền kề nhau, cùng trên một trục tam môn vượng khí 1-6-8. Ma trận 161 sau khi tự thân vận động trục 1-6-8, số 1 còn lại tuần tự theo bước ma trận lên số 2, khởi ma trận từ đầu. Khô Chi Đóa Đóa Tân (cành khô nảy bao hoa mới)

Quẻ 161, tiểu cát.

Đây là quẻ khó, đòi hỏi nội lực tu thân phải chắc bền, đích hướng phải rõ ràng, lòng phải kiên định,bền chí, chớ đứng núi này, trông núi nọ, chia cánh kéo bè, lòng dạ phải ngay thẳng. Lợi cầu tam tài. Lợi hôn nhân tử tức. Lợi hùn hạp khuyếch trương.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top