Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 159 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 159 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG THƯỢNG

Lôi Sơn Tiểu Quá

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Chấn

Nội Quái: Cấn

NGUYÊN VĂN

Cù phong suy khởi hắc vân phi,

Nhật tại thiên tâm già bắt đắt.

Nhàn thời vô sự tiệm tương quan,

Cao nọa y thiên vô khắc bác.

DỊCH NGHĨA

Gió thổi mây đen khắp xứ bay,

Trăng sao nào sợ bị lu mờ.

Tuy mây trước mắt hơi làm ngại,

Rút cuộc lo gì chuyện chẳng may.

LỜI BÀN

Quẻ này cho biết: Bị người ta hại, nhưng rốt cuộc chẳng việc gì. Sở dĩ có trường hợp đặc biệt này là do ở chỗ ta hiểu biết sâu rộng mà ra. Có đôi chút tai hại thì cũng chẳng đủ để lo ngại trong tâm. Xưa nay, nhưng kẻ đạo cao đức trọng, dù có bị dèm chê, mưu hại tới đâu cũng chẳng phải là điều đáng sợ hãi lắm.

Theo ý quẻ: Hiện nay vận trình của bạn như trăng sao giữa trời chẳng sợ mây đen phủ mất nghĩa là số vận hiện nay của bạn đang đắc thời. Chẳng ngại việc không may xảy đến cho mình. Căn cứ lời quẻ nói trên. Những việc cầu xin của người rút cuộc sẽ thành công, toại nguyện, tuy có gặp chút trở ngại cũng chẳng đáng kể.

Đang vận hên. Chẳng lo gì cả. Tuy nhiên cũng có vài cản trở, nhưng được lướt qua. Thời vận còn thái, chẳng lo. Sự sự hanh thông.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Cuồng phong suy khởi hắc vân phi, nguyệt tại thiên tâm già bất đắc, nhân thời vô sự tam tương quan, đáo để y nhiên vô khắc bác.

/ Gió mạnh thổi bay đám mây đen, khiến không che được mặt trăng ở giữa trời, lúc nhàn giỗi quan hệ mật thiết với nhau, cuối cùng sẽ không có sự khích bác./

Quẻ 159, thuần dương, tên khác: Quẻ ba cửa thông nhau/ Tên khác: Quẻ Độc Lộ Xuyên Tâm. Ma trận 1-5-9 chính là trục 1-5-9, đứng phắc, không cơ may vận động.

Quẻ 159, hung xấu, đầy hiểm/ họa rình rập.

Theo dịch xưa, quẻ 159 thuộc quẻ Lôi/Thủy Giải động hào Lục tam. Hào từ bảo kẻ ngụy quân tử, kẻ huyênh hoang rỗng tuyếch tất chuốc họa từ miệng lưỡi phun ra. Lời quẻ cũng dự báo: Xua tan mây đen che khuất vầng trăng đi, phải trải lòng với nhau chí thành, trung thực, phải khiêm cung, nhu hòa, phải thực chất, mọi việc mới may mắn cát tường.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top