Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 158 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 158 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Lôi Sơn Tiểu Quá

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Chấn

Nội Quái: Cấn

NGUYÊN VĂN

Vô cớ khởi ba lan,

Sở cầu sự nhật nan.

Tiêu đàm chung hữu kỵ,

Đồng tâm sự giác hoan.

DỊCH NGHĨA

Đất bằng nay lại khởi ba lan,

Mọi việc cầu xin khó thuận đàng.

Đùa giỡn nói chơi đều phải tránh,

Đồng tâm hiệp sức mới sầu tan.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ biến cố xảy ra bất ngờ, công việc khó có thể xong. Tai họa thường do miệng mà ra, sự giao thiệp tốt ở chỗ tâm giao. Người xin phải quẻ này khi gặp việc bất tất phải sợ khó, nhưng cần phải giữ gìn kín đáo, không phải bạn tâm giao không nên bàn tính chuyện trò, như thế ta có thể chuyển buồn ra vui được.

Hiện nay vận thời của người chưa được thông như quẻ nói: "Bình địa khởi ba lan, việc cầu lắm gian nan". Cần phải tránh những chuyện đùa giỡn nói chơi, mà phải cố gắng tính toán sao mới được thành.

Như vậy những việc cầu xin của bạn hãy tính toán sao cho kỹ chớ nên vội vã làm e có hại, và khi tiến hành cũng phải để ý và cần sự giúp sức của kẻ khác, thì công việc mới được thuận tiện và yên ổn.

Khó khăn, bế tắc. Cần có người nâng đỡ, giúp sức, may ra mới thành. Cầu mưu, cầu lợi, cũng phải có kẻ giúp.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Bình địa khởi ba lan, sở cầu sự nhật nan, tiếu đàm trung hữu kỵ, đồng tâm sự giác hoan.

/ Đất bằng nổi sóng to, sở cầu hàng ngày khó, trong cười nói phải có e dè, đồng tâm thì việc làm cảm thấy vui vẻ./

Quẻ 158, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận tự thân vận động cùng lúc ba trục 1-5-9, 1-8-6 và 5-8-2 rồi vận động toàn diện. Nguyên lý: Không có ma trận nào vận động cùng lúc ba trục mà có kết thúc xấu cả. Vậy thì sao quẻ 158 tàng ẩn nhiều dự đoán hung xấu? Theo dịch xưa, quẻ 158 là quẻ Lối/Thủy Giải động hào cửu nhị. Nghĩa hào cửu nhị: Điền hoạch tam hồ, đắc hoàng thỉ, trinh, cát (hào 2, dương, đi săn được ba con cáo, được mũi tên mầu vàng, giữ đạo chính thì tốt.) Đức của hào từ: Giữ đạo chính. Đạo chính: là đức tu thân, tu thân từ ba trục cùng lúc xuất hiện, tranh dành ảnh hưởng của nhau, vì thế, cần khiêm nhường, kiệm lời, chính trực mà phúc thiện.

Quẻ 158, cát lợi. Đặc biệt lợi tu thân khiêm cung.

Đức cùa quẻ: / Thản nhiên đón sóng gió này/ Rồi ra mọi sự đến ngày hoan ca./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top