Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 157 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 157 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG THƯỢNG

Lôi Sơn Tiểu Quá

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Chấn

Nội Quái: Cấn

NGUYÊN VĂN

Quý khách tự tương thân,

Công danh thùy thủ thành.

Hoạch kim tu tích đức,

Ngưỡng vọng thái dương thắng.

DỊCH NGHĨA

Tự mình quý khách hãy thương nhau,

Phú quý công danh có khó nào.

Khi được bạc vàng làm phước đức,

Ngưỡng đầu sẽ thấy trời lên cao.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ đã là người chính nhân quân tử thì tự nhiên có kẻ hiền giả bắt bạn với mình. Họ đẩy hoặc họ kéo khiến mình có thể phi thăng trong khoảnh khắc dễ như trở bàn tay. Nhờ đâu mà được như vậy? Nhờ ở tích đức mà thôi.

Duy chỉ có tích đức thì ngày sau mới có cảnh mặt trời lên tươi sáng, mặt trăng soi xinh đẹp, đấy chính là cái tượngcủa cái lòng thiện ác mà ta có thể biết được. Người xin được quẻ này nên cố gắng lên.

Quẻ dạy rằng, mọi việc cầu xin của bạn trước hết nên làm lành, làm phước và cần có sự giúp sức của người khác. Những sự mưu cầu ắt được thành công mỹ mãn và sau khi thành đạt ý nguyện chớ nên quên việc làm phước giữ đức, được vậy cuộc đời sẽ như mặt trời rạng đông, ngày càng lên hương.

Cần tu nhân tích đức, thì mọi sự đều thông. Khi giàu sang vinh hiển cũng chớ quên sự làm lành, như vậy cuộc đời sẽ trường cửu giàu sang.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Quý khách tự tương thân, công danh tảo thủ thành, hoạch kim tu tích đức, ngưỡng vọng thái dương thăng.

/Khách quí từ khi thân nhau, công danh nắm chắc trong tay, được vàng nên tích đức, ngẩng trông mặt trời lên cao./

Quẻ 157, thuần dương. Ma trận vận động cùng lúc hai trục 1-5-9 và 5-7-3 rồi đứng. Hiện cảnh đang tốt đẹp quá chừng, khách quý từ thuở thân nhau đến nay vẫn là khách quý, công danh thì nắm chắc trong tay../ Phải biết bằng lòng, đừng ta thán tham đòi/ Đã được vàng phải nên tích đức. Tuy ma trận hiện thời đứng, nhưng là đứng ở chỗ đã huy hoàng/ Được vàng phải nên tích đức. Bởi tương lai đang đến xán lạn, rực rỡ như măt trời lên cao..

Quẻ 157, tiểu cát.

Lợi tu thân thiện đức. Lợi kiến quý cầu quan. Lợi nghiệp học, tấn học. Lợi cầu tài, nhưng nên tùy sức, vì thành tựu về tài bạch nhỏ, không nên quá sức mà nguy khốn. Lợi nhóm bạn, mưu hội sự.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top