Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 156 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 156 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG HẠ

Lôi Địa Dự

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Chấn

Nội Quái: Khôn

NGUYÊN VĂN

Tham tường ngôn ngữ,

Ba đào dương phí.

Sự cửu vô thường,

Thời gian bất lợi.

DỊCH NGHĨA

Những câu ngôn ngữ hãy tham tường,

Hiện tại ba đào đang nổi vươn.

Công việc để lâu tuy chẳng hại,

Thời gian bất lợi chuyện cầu nương.

LỜI BÀN

Quẻ này báo trước: Niên vận không được tốt, mọi việc đều không lợi. Cày cấy cần phải phòng thất bát, buôn bán cần phải phòng lổ vốn. Chuyện thi phi xảy ra hằng ngày. Bệnh tật thì liên miên không dứt. Người xin được quẻ này nên nhớ rằng dữ nhiều mà lành ít, họa sớm mà phúc muộn, cho nên tất cả phải cẩn thận.

Ý quẻ cho rằng: Tình đời éo le. Phàm tính toán làm ăn việc gì phải suy nghĩ cho kỹ, chớ nên vội vã hành sự, mới thu lượm được kết quả mỹ mãn. Hơn nữa, hiện thời vận của bạn đang ở trong cảnh ba đào chưa được hanh thông lắm.

Vậy việc cầu xin của bạn hãy tính kỹ chờ đợi, và đừng nản chí trên đường đời mới mong thành đạt ý nguyện.

Ẫn nhẫn chờ thời. Tính toán kỹ mọi việc. Và chớ cưỡng cầu bất lợi. Mọi việc cầu xin còn đình trệ.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Tham tường ngôn ngữ, ba đào dương phí, sự cửu vô thương, thời gian bất lợi.

/ Phải tham khảo kỹ lời nói, dù sóng cả trào lên, việc dù lâu chẳng phương hại gì, thời gian lúc này không lợi./

Quẻ 156 âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 156 tự thân vận động cùng lúc ba trục 1-5-9, 1-6-8 và 5-6-4 rồi vận động toàn diện. Quẻ quá đẹp, âm dương thuận lý, ma trận vận động ba trục, tất cả việc/sự đều hanh thông. Chính vì thế, người gieo được quẻ quá tự mãn, kiêu ngạo, nói năng tùy hứng, biếng nhác tu thân, khiến việc/sự đang cát tường thành hung/ xấu. Tự mình gọi họa ách tới. Câu nhấn mạnh: Tham Tường Ngôn ngữ/ Phải cẩn trọng lập ngôn, cẩn trọng khi chém gió, cái xấu cái tốt đều vào ra từ miệng, bảo là quẻ Đoài (miệng lưỡi) đang động, hướng hung xấu.

Quẻ 156Quẻ hung cát song hành.

Hung cát do ở nơi mình. Tu thân sửa mình, trong đó tu thân chữ thời là tu thân quan trọng nhất.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top