Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 155 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 155 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ TRUNG

Lôi Địa Dự

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Chấn

Nội Quái: Khôn

NGUYÊN VĂN

Đỉnh chiết túc,

Xa thoát bức.

Hữu quý nhân,

Trùng chỉnh tục.

DỊCH NGHĨA

Cái vạc ba chân nay đã gãy,

Bánh xe trục trặc lại mòn lần.

Rất may được gặp quý nhân giúp,

Sửa chữa phục hồi đều tốt lành.

LỜI BÀN

Hai câu đầu có cái triệu phá hoại, cái tượng tan nát bỗng gặp được quý nhân có thế lực, chấn chỉnh lại cơ đồ, sửa chữa lại chiêng trống, tái tạo lại kiền khôn. Người xin được quẻ này chủ trước lo mà sau vui, trước khó mà sau dễ.

Hiện nay tình cảnh của bạn giống như cái vạc bị gãy chân, bánh xe trục trặc không được may mắn và tốt đẹp. Nhưng lại ngộ phùng quý nhân giúp đỡ, sửa chữa những điều hư hỏng, nên được tốt lành như thường.

Như vậy những việc cầu xin của bạn cứ yên tâm bền chí thì rút cuộc sẽ được tốt đẹp, dẫu có gì trắc trở ban đầu cũng chẳng sao cả.

Bế tắc gặp quý nhân khai thông nên đạt thành. Cần tìm quý nhân mới mong xong việc.

Đánh số hạp chút ít, cần người góp bàn vào, mới hay.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Đỉnh chiết túc, xa thoát bức, hữu quý nhân trùng chỉnh tục.

/ Đỉnh gãy chân, xe rơi càng, có quý nhân điều chỉnh giúp, lại được hoàn toàn./

Quẻ 155, thuần dương. Ma trận tự thân vận động trục 1-5-9. Số 5 còn lại có năng lực lên số 6, vào/ra số 2, số 8. Lời quẻ định hướng cho số 5/ Có quý nhân điều chỉnh giúp/ tức là số 5 lên số 6 (quý nhân). Lên số 6, ma trận vận động cùng lúc hai trục 5-6-4 và 1-6-8 rồi vận động toàn diện.

Quẻ 155, tiểu cát.

Lợi hôn nhân, gia đạo, lợi cầu tử tôn, lợi tu chỉnh mộ huyệt gia tộc. Lợi việc đăng trình, lợi kiến quý, cầu danh. Lợi chung vai góp sức, hùn hạp, khuyếch trương.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top