Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 154 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 154 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ TRUNG

Lôi Địa Dự

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Chấn

Nội Quái: Khôn

NGUYÊN VĂN

Túc bất an,

Dư bất an.

Lưỡng sự tương đắc,

Ưu lai khước hựu hoan.

DỊCH NGHĨA

Ngồi chẳng yên thì đi chẳng yên,

Làm điều suy tính lắm sanh phiền.

Việc nào cũng phải mà phân giải,

Buồn bực làm chi vui lại liền.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ băn khoăn trước ngã ba đường, tiến thoái lưỡng nan.

Trong trường hợp này, Người xin nên lượng sức mình đối với sự việc trước rồi hãy hành động, để có thể tránh được hậu hoạn về sau khiến phải hối hận.

Theo ý quẻ cho hay thì hiện thời tình cảnh của bạn rất băn khoăn lo âu lắm điều suy nghĩ và không yên, nhưng bạn chớ quá buồn rầu làm chi. Tất cả mọi việc đều có thể giải quyết được, nghĩa là sức người thắng trời vậy. Muốn thành đạt ý nguyện thì hãy cố gắng ắt thành công.

Xấu vừa, đang buồn lo. Tính toán nên suy nghĩ kỹ rồi hãy làm. Thời vận chưa thông. Chờ đợi thời gian nữa, mới mong. Cầu mưu, cầu lội còn chậm.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Túc bất an dư bất an, lưỡng lưỡng sự tương đắc, ưu lai khước hựu hoan.

/ Đi chân cũng chẳng yên, đi cáng cũng chẳng yên, cả hai sự đều gặp, lo buồn tới rồi lại vui vẻ./

Quẻ 154 âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 154 tự thân vận động cùng lúc hai trục 1-5-9 và 5-4-6 rồi vận động toàn diện. Một trục gặp số 9, danh vọng, một trục gặp số 4, phú quý, mới bảo Lưỡng Lưỡng Sự Tương Đắc/ Tuy nhiên, cuộc đời thành công quá sớm cả hai sự Danh Vọng và Phú Quý sao không tránh khỏi âu lo.

Quẻ cát lợi. Quẻ lạ, có thể dịch chuyển bất ngờ, tạo thành bất ngờ. Quẻ thể hiện sức mạnh vô hình của Càn/Khôn. Tiền hung hậu kiết. Lợi cầu tam tài phước lộc thọ.

Đức của quẻ:/ Đi chân cảm giác bất an/ Đi cáng chẳng thấy an toàn chút nao/ Phú quý, Danh vọng lao xao/ Trước nên lo tính rồi sau hãy mừng./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top