Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 153 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 153 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Lôi Địa Dự

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Chấn

Nội Quái: Khôn

NGUYÊN VĂN

Sự tiền ưng hữu kỵ,

Vị động khủng tiến chí.

Dục vãng thả trì trì,

Hoàn tu tá thế lực.

DỊCH NGHĨA

Việc nên tính trước khi làm,

Hãy phòng công việc ngổn ngang không xong.

Muốn đi cũng phải thong dong,

Chung vai chung sức người đông mới thành.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ sự bạo hố bằng hà, chỉ có tốn chứ vô ích, bởi thế, ta nên cẩn thận trì trọng, lại phải làm sao được cả thế lực giúp sức của kẻ khác thì công việc mới thật tận thiện tận mỹ.

Người xin được quẻ này may sao còn chưa có nhảy ra một cách lỗ mãng.

Theo ý quẻ cho hay về những việc cầu xin của bạn nên cần có thời gian để tính toán, như câu thơ quẻ của câu thứ ba nói: "Muốn đi cũng phải thong dong" và cũng phải nương dựa sức người để mà tiến đến mục đích của mình.

Thực vậy việc cầu xin của bạn là nguyện cầu khác thường. Vì vậy nên cần phải đòi hỏi thời gian nữa, cũng như sự giúp sức của người thì mới mau thành.

Tính toán chắc chắn. Cần có kẻ giúp sức, mới nương thế, mà tạo cho mình cái thế. Cầu danh cầu lợi cần kẻ giúp.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Sự tiền ưng hữu kỵ, vị vi khủng tiên chất, dục vãng thả trì trì, bất tu tá thế lực.

/ Việc đã làm cần kiêng kỵ, việc chưa làm phải dè dặt, muốn đi chầm chậm hãy đi, chẳng nên dựa vào thế lực./

Quẻ 153, thuần dương. Ma trận tự thân vận động cùng lúc hai trục 1-5-9 và 5-3-7, nói cách khác ma trận xuất hiện đủ các số dương, nhưng đủ dương rồi đứng, các số âm không có cơ may xuất hiện để ma trận vận động toàn diện.

Quẻ 153, hung cát song hành.

Lợi tu thân. Lợi nghiệp học, tấn học. Lợi dương trạch, âm phần. Bất lợi cầu danh,cầu tài, cầu quan. Mọi việc/sự lớn nhỏ, đã làm hoặc dự định làm đều tàng ẩn hung xấu, phải hết sức cẩn trọng, kiêng tránh.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top