Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 152 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 152 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Lôi Địa Dự

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Chấn

Nội Quái: Khôn

NGUYÊN VĂN

Mạc thán sự trì lưu,

Hưu ngôn bất đáo đầu.

Trường can chung nhạn thủ,

Nhất điêu thượng kim cầu.

DỊCH NGHĨA

Đừng than công việc chậm lâu,

Và cũng đừng nói có đầu không đuôi.

Cần câu khi nắm tay rồi,

Lo gì cá chạy ẩn vào hố sâu.

LỜI BÀN

Quẻ này báo trước: việc có điều nguy hiểm, trước mặt xem ra vô cùng gian nan.

Song lễ mừng được sóng qua gió lặng, rốt cuộc không còn chướng ngại.

Rồi một buổi đẹp trời, ta có chỗ tựa nương, sẽ có thể bắt được con cá vàng.

Đây chỉ là cái tượng của trường hợp khai hoa thì sớm nhưng kết quả thì chậm đó thôi.

Người xin được quẻ này nên vững tâm chờ đợi.

Than thở chẳng có lợi gì và không thể giải quyết được chi mà phải cố gắng cầu tiến như muốn bắt cá ở sâu vực thẳm, phải có cần câu, đó là ý quẻ mách cho bạn hay đấy.

Vậy muốn thành đạt những việc cầu xin, hãy cố gắng tạo nên một hoàn cảnh thuận tiện cho bước tiến dễ dàng, rồi ắt vạn sự như ý.

Muốn thành công phải có phương tiện và người giúp. Cố gắng mới thành. Cầu mọi sự còn chậm. Ẫn nhẫn.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Mạc thán sự trì lưu, hưu ngôn bất đáo đầu, trường can chung nhập thủ, nhất điều thượng kim câu./

/ Chớ than việc chậm trễ, đừng nói sự đời chẳng đầu cuối, cần câu đã vào trong tay, buông câu xuống được cá vàng./

Quẻ 152, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 152 tự thân vận động hai trục: 1-5-9 và 5-2-8 rồi vận động toàn diện. Cũng bởi không hiểu và không bằng lòng với bước đi của ma trận, mà than thở việc chậm trễ, oán trách người không thủy chung. Nào hay đâu, thời cơ đã đến, buông câu là được cá vàng.

Quẻ cát vượng. Lợi tam tài mọi mặt. Không có việc gì đáng kể phải kiêng tránh.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top