Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 151 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 151 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Lôi Địa Dự

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Chấn

Nội Quái: Khôn

NGUYÊN VĂN

Mạc đạo sự vô ngoa,

Kỳ trung tiến thoái đa.

Quế luân viên hựu khuyết,

Quang thái cánh tha ma.

DỊCH NGHĨA

Ở dưới khó mà thân với trên,

Lòng người biến đổi nào lâu bền.

Sự cơ rút cuộc có điều mất,

Trăm việc thành tro chẳng cái nên.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ gièm người cao hơn mình khiến kẻ hiền sĩ mất tiếng tăm, thăng trầm vinh nhục, điên đảo vị trí.

Chớ có nói thiên đạo bất công, mà phải nói việc người không nhất định, mặt trăng đã khuyết lại giảm cả ánh sáng. Người xin quẻ này có thể lấy đó để biết được cái điều mình muốn biết.

Theo ý quẻ cho biết, việc cầu xin của bạn khó mà thành công, nếu là công việc đã xong. Còn sở cầu này mới chỉ là ý định thì nên ngừng lại, nếu có tiến hành đi nữa cũng chẳng đến đâu.

Mọi sự tính toán nên đình đốn, thì tốt hơn hết. Tình thì thất bại, đau buồn chứ chẳng ích chi. Cầu xin mọi sự đều dở.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Mạc đạo sự vô ngoa, ký trung tiến thoái đa, quế luân viên hưu khuyết, quang thái cảnh khái ma.

/ Chớ bảo việc không bao giờ sai lầm, trong đó cần phải ứng xử sao cho hợp thời vì cuộc sống nhiều biến hóa, như vầng trăng tròn rồi lại khuyết, sáng lại suông./

Quẻ 151, thuần dương. Nguyên lý bước ma trận, khi từ số 1 lên số 5, ma trận có năng lực tự thân vận động lên số 9 hoặc ra số 2, số 8. Nhưng đức tin đã không huyễn hoặc, hoặc cảm giác nguy hiểm (1-5-9 là thế Độc Lộ Xuyên Tâm), liền quay trở lại số 1, phục quẻ, Mạc đạo sự vô ngoa, sau 1-5 sao không lên 9 (danh vọng) điều này có vẻ như ngoa, vì con người ta thường khó thắng được cám dỗ của danh vọng. Số 5 lại cũng không ra số 2, số 8: Ký trung tiến thoái đa, số 5 có nhiều đường tiến thoái, nhưng vẫn yên lòng về lại số 1. Đức tin tàng ẩn ý nghĩa tròn khuyết, sáng tối của trăng là vậy.

Quẻ 151, tiểu cát.

Bất lợi cầu danh, cầu quan, cầu tài. Bất lợi ảo tưởng hão huyền. Mọi toan tính nên dừng lại

(phục quẻ, ma trận khởi lại từ đầu, từ số 1). Biết tu thân ứng xử, vận động, mọi việc đều lợi, đều thành. Nhấn mạnh: Nên bắt đầu với việc/sự nhỏ, chắc chắn đề làm đà thành tựu.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top