Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 150 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 150 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Bát Thuần Chấn

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Chấn

Nội Quái: Chấn

NGUYÊN VĂN

Đại sự khủng nan do,

Tàn hoa bất tái biến.

DỊCH NGHĨA

Việc lớn lâu nay tính khó thành,

Tại vì vận xấu khắp chung quanh.

Hoa tàn cũng khó xanh tươi lại,

Trời định cho rồi người phải đành.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ tình huống hết sức gieo neo, gia đình không được yên vui. Phàm việc không thể muốn theo ý muốn được, duy chỉ có điều có tu tâm tu tỉnh cho tâm địa tốt lành, thì ách vận mới mong dời đi được. Người xin được quẻ này nên lấy việc làm yếu vụ còn việc khác hãy gác đó.

Bài quẻ đã nói rất rõ: khuyên người nên an phận, chờ đợi thời vận là tốt hơn. Chớ nên ước những gì quá cao đẹp mà không hay, vì hiện nay tình cảnh cũng như số vận như quẻ xin được quá xấu vậy.

Quá xấu, bế tắc. Nên ẩn nhẫn chờ cơn giận bỉ qua. Trời định sẵn số phận rồi, không thể cưỡng cầu mà được. Mọi việc cầu đều xấu.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Đại sự khủng nan viên, tàn hoa bất tái tiên.

/ Việc lớn ắt khó thành, hoa tàn rồi tươi sao được./

Quẻ 150 âm dương thuận lý, không hoàn thành. Ma trận 150, đức tin âm và dương/ tĩnh và động cùng lúc xuất hiện. Số 0, âm xuất hiện sau, dụng trì trệ, dụng tĩnh chặn quẻ. Ma trận 150 tự thân vận động trục 1-5-9, trục Độc lộ xuyên tâm/ rất hung xấu. Dù dịch biến được số 0 thành 5, ma trận 155, cũng không thể vận động cùng lúc hai trục, hóa giải sự hung xấu của Độc Lộ Xuyên Tâm, vì thế tĩnh/ động gì, quẻ 150 cũng hung xấu.

Quẻ 150, hung xấu.

Bất lợi mọi việc/sự mong cầu. Bất lợi mọi việc/ sự hóa giải tật/ách, vì vậy mọi việc lớn nhỏ đều cẩn trọng xem xét nhu/nhẫn, kiêng tránh.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top