Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 146 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 146 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG HẠ

Bát Thuần Chấn

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Chấn

Nội Quái: Chấn

NGUYÊN VĂN

Thuyền trạo trung lưu cấp,

Hoa khai xuân hựu ly.

Sự ninh âm bất tĩnh,

Nhạ khởi hứa đa nghi.

DỊCH NGHĨA

Thuyền nan đang chạy giữa dòng sông,

Hoa nở phùng xuân đáng lẻ hồng.

Khổ nổi việc yên tâm lại loạn,

Tự làm biết mấy chuyện hao công.

LỜI BÀN

Quẻ này khuyên ta chớ nên vọng tưởng, trái lại chỉ nên giữ mình cẩn thận để tránh họa, làm điều thiện để tích phúc, phó mặc cho lòng trời. Ầy chính nhờ vậy mà chuyện thất ý lại hóa ra đắc ý, chuyện vô vọng lại trở thành hữu vọng.

Nếu không theo thế, mà đâm ra nghi ngờ lo lắng thì chỉ tổ tâm làm cho tâm loạn mà thôi. Người xin được quẻ này nên cần chú ý.

Ý thơ nói: Lẽ ra thời vận của bạn hiện nay, không phải xấu, mà là hanh thông đấy. Như hai câu thơ ở trên "Thuyền chạy, giữa dòng sông hoa nở phùng xuân". Vậy còn gì đáng chê. Nhưng khổ thay ý tâm của bạn không được yên tịnh, nên những băn khoăn đó, chỉ tại mình thôi.

Việc cầu xin của bạn đều được thong dong đường đời, không gì gọi là may mắn lắm. Xưa có câu "Tri túc thường túc bất tri túc thường âu". Hãy lấy đó ở đời thì sẽ vui vẻ luôn luôn.

Vận may quá rủi chỉ tại ta. Thua keo này gỡ keo khác, lo gì nhưng hiện tại vẫn đang xấu, chớ tính, chờ đời đã. Cầu tài danh đều dở.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Thuyền trạo trung lưu cấp, hoa khai xuân nhân phùng, sự minh tâm bất tĩnh, nhạ khởi hứa đa nghi.

/ Thuyền chèo ra giữa dòng, hoa vừa nở thì gặp khách xuân, việc sáng sủa sao tâm không tĩnh, Tâm không tĩnh thì lòng đa nghi./

Quẻ 146 âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 146 tự thân vận động cùng lúc hai trục 1-6-8 và 4-6-5 rồi vận động toàn diện. Tượng quẻ đẹp, ví như con thuyền đã ra giữa dòng sông, căng buồm no gió mà trôi. Lại như lúc hoa vừa nở, thì khách xuân ghé chơi.. Sự quẻ sáng đẹp rờ rỡ thế, mà lòng rối, ruột lo, tâm hết nghi việc nọ lại ngờ việc kia..khiến mọi sự trở nên u ám, bất minh, trì trệ, hung xấu. Tình trạng này, quẻ bảo số 1, dương, tên là Sự nghiệp, hai lòng, vì số 4 và 6 liền kề nhau, tiếp theo đều âm.

Quẻ hung cát song hành. Lợi tu thân đức tin. Bất lợi mơ hồ, hoang đường. Bất lợi tham lam, phản trắc.

Đức của quẻ: Việc sáng sủa sao tâm không tĩnh/ Tâm không tĩnh thì lòng đa nghi.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top