Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 145 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 145 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG THƯỢNG

Bát Thuần Chấn

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Chấn

Nội Quái: Chấn

NGUYÊN VĂN

Ngộ hiểm bất tu ưu,

Phong ba hà túc kỵ.

Nhược ngộ thảo đâu nhan,

Chỉ xích thanh vạn lộ.

DỊCH NGHĨA

Khi gặp hiểm nghèo ta chẳng âu,

Còn về sóng gió cũng không sầu.

Đường đi nước bước công danh lộ,

Phải ngộ những người sanh cỏ dầu.

LỜI BÀN

Hai câu đầu nói: họa hoạn nhỏ nhặt, chẳng đáng lo sợ, chỉ nhờ ở mình chính trực vô tư mà thôi. Người đau cỏ tức là những người mà họ có chữ thảo đau, ví dụ như họ Hoàng, Tô, Cát (thuộc bộ thảo là cỏ).

Gặp được những người họ này là những người có thế lực, mới mong được sự giúp đỡ tích cực. Đó phải chăng cũng còn là một cái duyên đã được định sẵn từ trước. Quẻ này là quẻ đại cát.

Căn cứ ý quẻ, vận thời của bạn đã đến lúc hanh thông, chẳng còn có gì đáng lo âu nữa. Hơn nữa những việc cầu mưu ắt được thành công, toại nguyện, và ngày thành công ấy chớ không còn bao xa nữa.

Vậy những việc mưu tính của bạn, hãy cấp tiến đi, sự vui mừng đang chờ bạn đấy. Tiến tới thì thành công. Không có gì ngăn trở cả, công danh tài lợi dạ thành.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Ngộ hiểm bất tu ưu, phong ba hà túc kỵ, nhược phùng thảo đầu nhân, chỉ xích thanh vân lộ. / Gặp hiểm trở chẳng nên lo, phong ba làm gì nổi, nếu gặp được người thảo đầu (đầu đội nón rơm) trợ giúp, thì đường mây chỉ gang tấc./

Quẻ 145, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận vận động cùng lúc hai trục 1-5-9 và 4-5-6, rồi ma trận vận động toàn diện. Quẻ thật đẹp, lợi lạc mọi việc/sự. Duy một câu bí hiểm: Phùng thảo đầu nhân/ Gặp người đầu đội nón rơm/ Người độ nón rơm là người đạo cao đức trọng, tu luyện trong sơn cốc, hay người dân giã bình thường, lấy sống đời tử tế làm trọng? Theo ma trận, sau số 4 là số 5, sau số 5 là số 6, số 6 tên là Quý nhân, người đội nón rơm thuộc số 6, Quý nhân.

Quẻ Đại cát.

Lợi lạc mọi mong cầu. Không có việc gì đáng kể phải kiêng tránh.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top