Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 143 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 143 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Hỏa Thủy Vị Tế

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Ly

Nội Quái: Khảm

NGUYÊN VĂN

Kham thán nhoại biên ưu,

Lưu ly, ta mạc vận.

Ý tự cánh khiên triền,

Tâm loạn, thần điên đảo.

DỊCH NGHĨA

Than thở việc ngoài đã quá lâu,

Nay trong nhà lại chuyện thêm sầu.

Ý tình chẳng được ngày yên dạ,

Điên đảo tinh thần biết tính đâu.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ táng loạn lưu ly nối gót mau tới trong thì lo, ngoài thì ngại, không thể nào đề phòng nổi. Đây là quẻ có cái tượng: tiến thoái lưỡng nan, mình muốn khóc mà không khóc được. Người xin được quẻ này chỉ mong sao giữ mình là đã may mắn lắm.

Quẻ thơ nói: Bạn hiện đang lo phiền nhiều việc, tinh thần điên đảo buồn khổ, không biết làm cách nào giải quyết những việc đang vấp phải.

Nói cách khác: Hiện nay thời vận của bạn chưa được hanh thông. Những việc cầu xin của bạn khó mà được toại nguyện trong lúc này, phải trải qua một thời gian nữa , thì mới có thể mưu tính việc một cách thành công.

Quẻ dạy: Xấu, bế tắc. Chớ cưỡng cầu tính e bất lợi. Ẫn nhẫn cho qua vận bỉ, thời xấu sau mới hay. Cầu danh, cầu lợi đều bất thông.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Khoan hoan ngoại biên hưu, cánh ta môn lý náo, ý tự cánh khiên triền, tâm thần diệc điên đảo.

/ Chịu được vui thì bên ngoài lo ngại, càng thở than thì bên trong huyên náo, ý dàng buộc lại càng dai dẳng, tâm thần cũng điên đảo./

Quẻ 143, âm dương thuận lý. Ma trận tự thân vận động trục 4-3-8, rồi tới 1-8-6, rồi vận động toàn diện ma trận. Bước vận động tuần tự như vậy, sao không đoán là quẻ cát tường, mà dự báo là quẻ hung xấu? Cũng là bởi quan niệm cố chấp về cái đức của quẻ. Số 1, Sự Nghiệp, vận động lên số 4, Phú quý, vì không kết được trục, nên khi số 3 vừa xuất hiện, số 4 bỏ nay số 1, kết trục với số 3 (4-3-8). Vận động này, với số 1 và với người gieo được quẻ coi như sự phản bội không thể tha thứ, làm rối loạn đức tin. Không cố chấp quan niệm trung thành cổ xưa, nêu trên, quẻ 143 không hoàn toàn hung xấu, các bước ma trận dẫn giắt quẻ cát vượng từng bước, từng giai đoạn và nếu tu thân tốt thì chung cuộc thành tựu vì ma trận vận động toàn diện.

Quẻ 143 hung cát song hành.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top