Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 142 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 142 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Hỏa Thủy Vị Tế

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Ly

Nội Quái: Khảm

NGUYÊN VĂN

Lợi tại trung bang xuất chiến binh,

Kỹ phiên thanh nghị tại vương đình.

Phượng hàm đan chiếu qui dương bạn,

Đắc hưởng giai danh tứ hải vinh.

DỊCH NGHĨA

Lợi tại trung bang trận chiến binh,

Rửa tiêu cái nhục xưa trung đình.

Phụng đưa vua lệnh báo quê thổ,

Lạc hưởng danh thơm bốn bề vinh.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ có công mà lại bị oán. Tuy vậy nhưng nhờ có lòng son ngay thẳng mà về sau sự thật được phơi bày khiến tiếng thơm trở lại với mình. Sở dĩ được thế cũng là nhờ ở những lời thanh nghị, chứ nếu không thì tâm thực chẳng bao giờ được yên.

Người xin được quẻ này chỉ cần luôn giữ vững lòng son của mình là đủ.

Quẻ này là quẻ thất nhi phục đắc nghĩa là mất mà được lại. Nói một cách khác những việc mưu cầu ban đầu có lẻ sẽ bị thất bại trước rồi mới thành công sau.

Vậy những việc cầu xin của người, hãy kiên trì tiến tới mà đừng nên nản lòng mới nên công, như xưa có câu "Thế gian không có việc chi khó chỉ sợ lòng người không bền".

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Lợi tại trung bang xuất chiến chinh, nhất phiên hoạch xú tại vương đình, phượng hàm đan chiếu quy dương bạn, đắc hưởng nhai danh tứ hải vinh.

/ Lợi ở vua sai xuất chinh, một phen bêu xấu giữa vương đình, may mà được phượng ngậm chiếu vua mang đến, thời được thành danh lừng bốn bể./

Quẻ 142, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 142 chính là tam giác tuyệt hảo của thuyền đời (Sự nghiệp/ Phú quý/ Hôn nhân), ba căn bản của cầu nguyện tam tài, người đời hằng ước muốn. Ma trận 142, tự thân vận động trục 2-4-9, rồi tiếp đó kết từng trục, chậm rãi, vững chắc, cho đến khi ma trận vận động toàn diện. Nhấn mạnh: Dù nạn ách ngàn cân treo sợi tóc (bêu xấu ở sân đình), vẫn được giải cứu (phương ngậm chiếu vua đến cứu giải)

Quẻ 142, đại cát, đặc biệt lợi việc thăng tiến.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top