Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 141 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 141 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Hỏa Thủy Vị Tế

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Ly

Nội Quái: Khảm

NGUYÊN VĂN

Ấm trung phòng tịch lịch,

Thai nghi hôn vô thực.

Chuyển nhản hắc vân thu,

Suy xuất phù tang nhặt.

DỊCH NGHĨA

Thình lình sét đánh dội vang,

Ấu lo hồi hộp chẳng màng đến ai.

Lát mây đen sẽ mắt phai,

Mặt trời chói sáng đất đai sắc màu.

LỜI BÀN

Quẻ cho thấy: bọn tiểu nhân mưu hại. Tuy bị mưu hại nhưng tìm rõ được nguyên nhân khiến ta không có cách gì biện bác cho mình, hơn nữa cũng khó gột rửa được tiếng xấu. Được cái chỉ là bị vu oan nhất thời, cho nên vẫn thấy cái ngày sáng sủa buổi xưa. Trong trường hợp, thiết tưởng cũng không nên ôm giận kẻ khác.

Người xin được quẻ này cần có cái độ lượng khoan hồng, chớ nên căng thẳng đối chọi với lũ tiểu nhân.

Ý quẻ nói: Thình lình sét đánh vang dội, làm cho người phải hoảng hồn, thành ra phải lo âu, công việc sẽ bị hư hại, nhưng chẳng sao. Lát nữa mây đen sẽ tan mất mà mặt trời sẽ xuất hiện chói sáng khắp nơi.

Nghĩa là nói: Công việc cầu mưu của bạn bắt đầu tuy gặp khó khăn nan giải, nhưng người cứ bình chí, rút cuộc ắt được như chí vậy.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Ám trung phòng tích lịch, sai lự hồn vô thực, chuyển nhỡn hắc vân thu, ủng xuất phù tang nhật. / Trong tối tăm đề phòng sấm sét, ngờ vực lo âu đều chẳng thực, chớp mắt là mây kéo đến đen kịt, mây đen tan thì vầng nhật hiện ra./

Quẻ 141, âm dương thuận lý thế gánh, dương cường, âm nhược. Quẻ 141 ma trận tự thân không vận động. Nhưng số 1 cuối là một hé mở bước ma trận mới, sau số 1 là số 2, khi xuất hiện số 2, ma trận tự kết trục 2-4-9, rồi 1-9-5 rồi vận động toàn diện. Nói cách khác, khi xuất hiện số 2, sẽ được tam giác 1-2-4 còn gọi là tam hợp thuyền đời huyền ảo, mọi hung xấu đều tan biến, nhường chỗ cho lợi lạc toàn ma trận. Quẻ 141 hai giai đoạn, giai đoạn đầu số 1 lên 4, là giai đoạn mất trắng, hoặc không thành tựu, hoặc sai lầm quay đầu làm lại. Giai đoạn này hung xấu. Nhưng ma trận tới được số 1 sau, là giai đoạn báo thời hung xấu đã hết, mây đã tan, vầng nhật đã ló rạng, cát tường thế nào do tu thân mà được.

Quẻ 141, hung cát song hành.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top