Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 139 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 139 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG THƯỢNG

Hỏa Thủy Vị Tế

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Ly

Nội Quái: Khảm

NGUYÊN VĂN

Kỳ, kỳ, kỳ,

Địa lợi dữ thiện thì.

Đăng hoa truyền tín hậu,

Động tĩnh tống tương nghi.

DỊCH NGHĨA

Kỳ kỳ lạ lạ kỳ kỳ,

Thiên thời địa lợi chẳng gì khác nhau.

Khi bông đèn báo tin sau,

Mọi điều mưu tính sắc màu hân nhiên.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ anh lợi xứng lòng, chẳng cầu mà vẫn được. Tuy rằng do địa lợi thiên thời mới được toại, nhưng cũng là nhờ nhân hòa mới thành công như vậy. Từ nay về sau, tta có thể thong dong thẳng bước lên đài vinh quang, ngất ngưởng trên gác tía lầu son không còn có gì đáng lo ngại nữa.

Người xin được quẻ này dù có không tự lấy làm mừng thì thiên hạ cũng vì mình mà mừng thay.

Xưa có câu "Thiên địa hợp vạn vật hưng" nghĩa là trời đất hòa hợp thì tất cả sinh vật ắt phồn thịnh. Nay quẻ cho hay thiên thời và địa lợi đều được hết cả tức là ý chí thời vận của người đã hanh thông rồi. Vậy những công việc cầu xin còn gì ngần ngại mà chẳng thành công.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Kỳ kỳ kỳ, địa lợi dữ thiên thì, đăng hoa truyền tín hậu, động tĩnh tổng tương nghi.

/Lạ, lạ, lạ thật, địa lợi với thiên thời, sau khi hoa đèn đưa tin, thì mọi việc động tĩnh đều nên cả./

Quẻ 139, thuần dương. Ma trận tự thân vận động trục 1-9-5, tiếp sau là trục 3-5-7, rồi đứng. Vậy mà lời quẻ dự báo: sau khi hoa đèn đưa tin thì mọi việc động/ tĩnh đều nên cả, là sao? Là bởi sự vận động tương sinh của hành: Số 1, Sự nghiệp, thuộc thủy, tương sinh số 3, Gia đình thuộc mộc, số 3 mộc tương sinh với số 9, Thành tích thuộc hỏa. Ma trận 139 là tiến trình hành thủy-mộc-hỏa, thật tương thích cát lợi. Cát lợi hay thành tựu hay hái lượm thu hoạch là ở số 9, số 9 thuộc cửa ly/hỏa, cửa Cảnh. Cửa Cảnh chính là nơi Đăng/Hoa (hoa đèn). Hoa đèn còn có lý khi số 9 giáp số 2, Hôn nhân và 4, Phú quý, hai cung này cũng tàng ẩn ý nghĩa hoa/đèn. Tóm lại, quẻ 139, tuy ma trận đứng, nhưng các số âm, đặc biệt 2 và 4 động tĩnh gì cũng vận động ma trận, khiến mọi việc đều cát, mọi sự đều nên.

Quẻ 139, cát lợi.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top