Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 138 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 138 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Hỏa Phong Đỉnh

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Ly

Nội Quái: Tốn

NGUYÊN VĂN

Mưu dĩ định,

Sự hà ưu.

Minh nguyệt thượng trùng lâu,

Vân trung khách điểm đầu.

DỊCH NGHĨA

Kế hoạch mưu cầu đã định rồi,

Đâu còn sự việc lo lôi thôi.

Sáng trăng soi bước lên lầu các,

Khách ở trong mây cũng hở môi.

LỜI BÀN

Quẻ ở trên chủ thanh vân đắc lộ, dĩ nhiên là hanh thông. Trăng lên lầu ý nói tiến lên được. Khách trong mây chỉ kẻ quý nhân. Sự nghiệp tăng tiến ngày một thêm xuân, đấy là tất cả mọi đều mong mỏi trong lòng, đây lại còn là một quẻ đại cát.

Những việc cầu mưu của bạn, nếu kế hoạch chu toàn thì chẳng có gì đáng lo nữa, mà chỉ nên có việc tiến tới, ắt sẽ thành công toại nguyện theo ý muốn, như quẻ thơ đã nói trong câu thứ 3 sáng trăng soi bước lên trùng lầu, đó là mách cho bạn tỏ rằng, đây là may mắn lắm đấy.

May mắn, thời vận hanh thông, cứ tiến tới, bạn sắp được giàu sang, công danh đạt thành rồi.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Mưu dĩ định, sự hà ưu, nguyệt chiếu thượng trùng lâu, vân trung khách điểm đầu.

/ Mưu đã định rồi, việc lo gì nữa, vầng trăng chiếu sáng lầu cao, trong mây như có khách quý gật đầu./

Quẻ 138, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận tự thân vận động cùng lúc hai trục 1-8-6 và 3-8-4 rồi vận động toàn diện. Sự xuất hiện cùng lúc số 6 và số 4/ Vân Trung Khách Điểm Đầu (Trong mây như có khách quý gật đầu), Phú quý và Quý nhân là vật/sự của Càn Khôn ban tặng vậy.

Quẻ cát vượng. Lợi cầu được ước thấy. Lợi mưu sự hội sự. Lợi kiến quý, cầu quan. Lợi khuyếch trương buôn bán. Lợi nghiệp học, thi cử. Lợi Hôn nhân, tử tức.

Đức của quẻ:/ Cơ mưu đã định đâu vào đấy/ Công việc còn áy náy làm chi/ Lầu cao trăng chiếu tứ bề/ Trong mây như có ai kia gật đầu./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top