Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 136 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 136 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG THƯỢNG

Hỏa Phong Đỉnh

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Ly

Nội Quái: Tốn

NGUYÊN VĂN

Song tiền thước táo chính phiên phiên,

Ưu lự toàn tiêu hỉ tự nhiên.

Nhất nhân tiêu liệu nhất nhân thoái,

Tiền đồ hoàn hữu hảo nhân duyên.

DỊCH NGHĨA

Chim kêu bay múa trước thềm nhà,

Vui vẻ tự nhiên sầu đã qua.

Tiến thối có người chung phụ giúp,

Sau cùng duyên nợ đẹp cùng ta.

LỜI BÀN

Chim hót líu lo đó là để báo tin mừng. Tiền đồ tiến lui rõ ràng, tương lai cơ duyên thực không còn gì tốt đẹp hơn, thế thì vui sướng đó là chuyện tất nhiên. Đây là quẻ thượng cát.

Theo bốn câu thơ nói trên, cảnh tình của bạn hiện nay đã là hanh thông, như chim đã bay múa và sau này vận trình sẽ hanh thông ngàn dặm. Những việc cầu xin của bạn ắt được thành đạt như ý muốn, nhứt là việc tình duyên, càng "đắc tâm ứng thủ" mỹ mãn lương duyên đấy.

Sắp đến lúc hanh thông. Mọi việc cầu xin đều xuôi chèo, mát mái. Được có kẻ giúp đỡ tận tình, lo gì chẳng thành. Cầu tài, cầu duyên đến đạt.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Đình tiền thước báo chính phiên phiên, ưu lự toàn tiêu hỉ tự nhiên, nhất nhân tiến, nhất nhân thoái, hạ sao hoàn hữu hảo nhân duyên/

/ Trước thềm chim thước kêu rồi bay thằng, sự lo buồn tiêu hết, sự mừng vui tự nhiên tới, một người tiến một người lui, cuối cùng vẫn có nhân duyên tốt./

Quẻ 136 âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 136 tự thân vận động trục 1-6-8, tiếp đó là trục 8-3-4, rồi vận động toàn diện. Trong quá trình vận động, tuy có số tiến, số thoái, tưởng như lỡ dở các cơ may, nhưng dù tiến thoái thế nào, các trục vẫn kết với nhau, việc ma trận vận động toàn diện là một dự báo thành tựu mọi mặt/ cuối cùng vẫn có nhân duyên tốt. Nội hàm của quẻ thật đẹp, tuy hình thức, nếu nhìn thoáng qua, 136 không thật tươi sáng.

Quẻ cát. Lợi lạc mọi việc/sự. Không có việc gì đáng kể phải kiêng tránh.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top