Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 135 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 135 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ TRUNG

Hỏa Phong Đỉnh

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Ly

Nội Quái: Tốn

NGUYÊN VĂN

Tiếu trung sinh bất túc,

Nội ngoại kiến sấu khốc.

Vần tán nguyệt quang huy,

Chuyển họa dương thành phúc.

DỊCH NGHĨA

Tuy cười vẫn chưa đủ đầy,

Trong ngoài sầu lệ khổ thay nổi mình.

Mây tan trăng lại sáng tinh,

Họa đi phước đến, vận trình hanh thông.

LỜI BÀN

Quẻ này chỉ cái tượng lúc khóc khi cười, trong lòng bất định. Tai họa xảy tới không ngờ, thử hỏi mấy ai không cảm thấy nguy?. Tuy nhiên công việc một sớm một chiều được phô bày rõ ràng thì gặp hung lại hóa cát. Phải chăng đó là nhờ sự phò trợ của các đấng thần linh?

Người xin được quẻ này nên suy xét tinh vi để hiểu biết rõ ràng mà giải quyết nghi vấn.

Vận thời của bạn sắp bước vào cảnh lành như mây sắp tan mà trăng sáng rực vậy. Nên việc cầu ấy số được toại nguyện trong tương lai rất gần nhưng phải nhẫn nại chờ đợi lần lần sẽ gặp lương duyên đấy.

Tốt một nửa, cần nhẫn nại chờ đợi. Sắp đến cảnh sung túc vận thời may mắn đến, chớ lo. Sau cơn mưa trời lại sáng. Cầu tài, cầu danh đắc quả, nhưng phải chờ.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Tiếu trung sinh bất tức, nội ngoại kiến sầu khốc, vân tán nguyệt quang huy, chuyển họa đương thành phúc.

/ Cười đã cười gượng, trong ngoài thấy buồn khóc, mây tan trăng sáng quắc, chuyển từ họa ra phúc./

Quẻ 135, thuần dương. Ma trận vận động cùng lúc hai trục 1-5-9 và 3-5-7, rồi đứng. Ma trận đang vận động thuận lý, đẹp đẽ, bỗng đứng sựng lại, bảo sao không buồn khổ, nẫu ruột nát lòng. Tuy nhiên ma trận đứng, nhưng không đứng mãi, vì 135 số cuối cùng của quẻ là số 5. Số 5 có sức dịch biến huyền ảo, hoặc lên 6 theo bước ma trận, hoặc vào 2, ra 8 theo trục thổ 2-5-8 tùy thuộc người rút quẻ là nam hay nữ. Vì vậy, ma trận nhất định vận động. Số 4, phú quý là bước kết trục liên kề của ma trận 135.

Quẻ 135, tiểu cát.

Đức của quẻ:/ Miệng gượng cười, ruột đau từng khúc/ Nọ trong ngoài lời khóc tiếng than/ Kịp kỳ trăng sáng mây tan/ Chuyển họa thành phúc ran ran thật cười./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top