Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 134 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 134 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Hỏa Phong Đỉnh

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Ly

Nội Quái: Tốn

NGUYÊN VĂN

Ý mê kỷ bất mê,

Sự khoan tâm bất khoan.

Yếu tri đoan đích tích,

Do cách lưỡng trùng san.

DỊCH NGHĨA

Ý mờ nay đã hết mờ,

Việc làm vạn khó lờ đờ chưa xong.

Con đường thất bại, hay thành công,

Còn xa cách biệt, hai trùng núi non.

LỜI BÀN

Tuy rằng không có chỗ nào cho ta không hiểu rõ, nhưng sao khi lao mình vào công cuộc doanh nghiệp, ta mới thấy có những mối âu lo lớn lao đáng sợ. Nếu muốn ra sao ta chỉ còn cách chờ xem hạ hồi phân giải mà thôi. Trước mắt thì như vậy nhưng thực sự lại khác.

Người xin được quẻ này chỉ đành miễn cưỡng ức chế, đến lúc việc xảy ra mới có thể biết.

Theo ý quẻ cho biết thì hiện nay tâm ý của người yên tịnh chớ không còn lờ đờ như trước nữa, lẽ ra những việc mưu tính được sáng trí hơn nhưng khổ nỗi sự việc vẫn chưa thuận tiện, vì còn trở ngại. Tóm lại thời vận hiện tại của bạn xấu chưa được thông, tất cả việc cầu chưa thể toại lòng, mà phải chờ một thời gian nữa .

Quẻ dạy: Xấu, bế tắc. Chờ đợi mới tốt. Cố cưỡng cầu, sẽ thất bại buồn phiền. Cầu tài, cầu danh, chẳng đến đâu cả.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Ý mê kỷ bất mê, sự khoan tâm, bất khoan, yếu tri đoan đích tín, do cách lưỡng trùng sơn.

/ Ý mê, người không mê, việc khoan, tâm chẳng khoan, muốn biết tin, có manh mối, còn cách trở núi non./

Quẻ 134 âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 134, tự thân vận động trục 3-4-8, tiếp đó là 1-8-6 sau đó vận động toàn diện. Quẻ này, các việc/sự thuộc tam tài (phước, lộc, thọ) đều lợi lạc, quẻ không bàn tới. Quẻ chỉ bàn tới việc bất ổn, việc tranh đấu, việc vương rối giữa xác và hồn, giữa việc và người, việc gì đó, không xác định, nằm ngoài khu vực phước lộc thọ. Vì vậy, người rút quẻ, tự thành thực với mình mà xét đoán, tìm giải thuật và pháp tu thân.

Quẻ cát.

Đức của quẻ; / Ý vương rối mà đầu tỉnh táo/ Sự muốn dừng bụng vẫn toan lo/ Muốn thành phải cố thăm dò/ Xem ra sự tựu lững lở trùng non/

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top