Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 131 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 131 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Hỏa Thiên Đại Hữu

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Ly

Nội Quái: Càn

NGUYÊN VĂN

Thiển thủy khởi phong ba,

Bình địa sinh kinh cực.

Ngôn ngữ lự sâm thương,

Do khủng vô đoan ích.

DỊCH NGHĨA

Nước cạn mà nay sóng nổi cao,

Đất bằng bỗng lại mọc gai cào.

Lời ăn tiếng nói nên suy nghĩ,

Cẩn thận đề phòng chuyện khổ đau.

LỜI BÀN

Quẻ này chỉ gia đình bất hòa, thân hữu khinh thị, giao mà không có thiện giao, lúc đầu thì thắm nhưng sau thì nhạt, ai có ý nấy, câu chuyện lủng củng, không hợp, bẽ bàng. Ầy cũng vì vậy nên ngờ vực nhau là không được thực thà rồi đâm ra lo lắng nghi ngờ.

Người xin được quẻ này nên phải lo lắng đề phòng ngoài ra cũng rất cần phải tử tế với tất cả mọi người trong khi chung sống với nhau trong xã hội. Nước đã cạn mà còn nổi phong ba, đường đi đất bằng mà mọc đầy chông gai, đó là mách cho ta hay rằng, hiện nay thời vận còn bế tắc, chưa thể mưu cầu sự nghiệp.

Và hơn nữa còn phải dè dặt đến lời ăn tiếng nói, để tránh những điều không hay xảy ra mà phải mang tai họa

Đề phòng mọi việc, cẩn tắc vô ưu. Xấu. Thủ phận hay hơn, phòng miệng tiếng, quang sự thị phi. Cầu danh cầu lợi còn lâu.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Thiển thủy khởi phong ba, bình địa sinh kinh cức, ngôn ngữ lự sâm thương, do khủng vô đoan đích.

/ Nước cạn mà nổi sóng gió, đất bằng mà sinh gai góc, nói năng chớ nói sảo ngoa, e sinh chuyện/

Quẻ 131, quẻ thuần dương. Ma trận không vận động. Ma trận đang tiến thuận dương, từ số 1 lên số 3, tức là cả hai vấn đề Sự nghiệp (số 1) và Gia đình (số 3) đều đang vận động thuận lý, đột ngột ma trận đứng lại, quay về số 1. Lời quẻ bực bội: Nước cạn mà nổi sóng gió, đất bằng mà sinh gai góc. Đủ thấy đức tin vận động ma trận sai lạc biết là chừng nào. Số 1 thuộc khảm thủy, số 3 thuộc chấn mộc, thủy mộc tương sinh, đang thuận lý tức là tương sinh vừa đủ, trở lại số 1, tức là trở lại khảm/thủy, lòng quá tham sinh (sinh nhập) mà thành thủy cường mộc úng, tình trạng ma trận 131 trở nên hung xấu như quẻ đoán.

Quẻ 131, hung xấu.

Lợi tu thân, lợi nghiệp học, tấn học. Bất lợi mong cầu tam tài, đặc biệt hung xấu với tranh cãi kiện tụng, công đường, nhóm bạn, mưu sự, hội sự.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top