Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 127 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 127 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Hỏa Thiên Đại Hữu

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Ly

Nội Quái: Càn

NGUYÊN VĂN

Hổ phục tại lộ đo,

Hành nhân mạc loạn hồ.

Lộ bàng tu tử tế,

Tai họa tự nhiên vô.

DỊCH NGHĨA

Hổ phục ma giữa đường việc hải hồn,

Người im tiếng chớ lung tung.

Và xe phải trái nên nhìn kỹ,

Vậy mới yên lành họa mới không.

LỜI BÀN

Quẻ này khuyên ta nên hết sức cẩn thận trong mọi hành động, chứ không thể tụn tưởng vào vận số vào thế lực, địa vị để tự do hành động, không nên kiêng dè, người được quẻ này chớ lầm lẫn đó.

Ngoài ra còn phải hết sức cẩn thận, trong bất cứ mọi công việc, có thế thì bất luận niên tai nguyệt hối, cự hoạn kỳ tai, cũng đều không thể hại đến thân được.

Cọp đang nằm giữa đường tức là cản đường người đi, vậy đi làm sau được. Câu này đã thấy rõ ràng tất cả sự cầu mưu của bạn khó mà thành đạt.

Ngoài ra quẻ còn cân nhắc người, phàm việc mưu cầu phải im hơi lặng tiếng tức là giữ bí mật mà làm và tính toán cho kỹ, thì mới tránh được những điều không may có thể đưa đến cho bạn.

Quẻ dạy: Bất thông, bất lợi. Mọi việc này đình đốn là hơn. Biểu tượng: cọp. Cầu tài, cầu danh còn xa.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Hổ phục tại lộ đồ, hành nhân mạc loạn hô, lộ bàng tu tử tế, tai họa tự nhiên vô.

/ Hổ nấp ở bên đường, người đi chớ hô hoán, trên đường nên cẩn thận, tai họa tự nhiên không./

Quẻ 127 âm dương thuận lý, không hoàn hảo, số 2 âm có hai cửa giao hoan. Ma trận tự thân vận động trục 2-7-6, rồi vận động tuần tự 1-6-8 đến 8-2-5 chung cuộc vận động toàn diện ma trận.

Nhìn lại bước đi của ma trận, từ 1 lên 2 ma trận đang đi thuận lý, vọt lên 7, kết trục 2-7-6 toàn phương tây sơn, nên bảo cọp dữ đang nấp ở bên đường ven núi, nhưng không hề hấn gì cho người đi đường, nếu cứ việc mình mình làm, đừng sinh sự/sự sinh, hô hoán hoảng sợ hoặc đánh động dọa hổ, thì mọi sự vẫn bình an, ma trận vận động toàn diện, cát lợi.

Quẻ 127, hung cát song hành. Lợi tu thân.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top