Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 126 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 126 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Hỏa Trạch Khuê

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Ly

Nội Quái: Đoài

NGUYÊN VĂN

Ngột ngột trần ai cữu đãi thời,

U song tịch tỉnh hữu thùy tri.

Nhược phùng thanh tữ nhân tương đấu,

Tài lợi công danh tự khả kỳ.

DỊCH NGHĨA

Bàn ghế bụi đầy dơ quá lâu,

Ai hay êm tịnh ta đang sầu.

Nếu khi may mắn quý nhân giúp,

Tài lợi công danh chẳng khó cầu.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ nữa đời lận đận gian lao, thiếu người giúp đở, khiến đến nơi ngồi bó gối nơi tham sơn cùng cốc, khó có thể thoát khỏi cảnh bùn lầy nước đọng. Trong trường hợp này, cần phải có một người có lực, có đầy đủ phương tiện tiếp dần cho thì mới hy vọng có tương lai. Người xin được quẻ này nên thận trọng chớ có vội tiến, và cũng không nên buồn than làm gì. Hãy chịu khó đợi chờ một thời gian về sau cũng có tin mừng.

Quẻ ý cho biết, hiện nay thời vận của người, tình cảnh đang như những bàn ghế dơ bụi, và êm tịnh đáng lo buồn, nhưng đó chỉ là một thời gian ngắn phải chịu vậy thôi, chớ không thể bế tắc mãi, cũng như trên nói bàn ghế, người không dùng tới thì bụi bặm, khi người dùng đến ắt lau chùi sạch sẽ.

Vậy những cầu xin của bạn hãy chờ đợi, không nên vội cầu, như hai câu sau nói nếu khi may mắn quý nhân giúp. Tài lợi công danh chẳng khó cầu đâu.

Quẻ dạy: Chờ đợi và cần có quý nhân giúp cho mới mong thành đạt. Ẫn nhẫn và cố gắng tìm bạn bè, hoặc người trước giúp đỡ cho, mới mong làm nên. Cầu tài, cầu danh, cần có kẻ giúp.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Ngột ngột trần ai cửu đãi thì, u song tịch tĩnh hữu thùy tri, nhược phùng thanh tử nhân tương dẫn, tài lợi công danh tự khả kỳ.

/ Trần ai mù mịt chờ thời đã lâu, trong cửa sổ tối om nào ai biết tới, nếu gặp được người cao sang dẫn giắt, thì tài lợi, công danh mới có ngày./

Quẻ 126 âm dương thuận lý. Bước ma trận từ 1 lên 2, đang thuận lý cát lợi, người vận động do tham hoặc liều lĩnh, bỏ số 3, số 4, số 5, tức là bỏ hẳn ba bước, lên ngay số 6. Việc bỏ ba bước ma trận khiến đương số lâm cảnh ngộ: Trần ai mù mịt chờ thời, trong cửa số tối om chẳng ai thèm biết tới. Mãi khi lên số 6, quý nhân, canh ngộ trên mới thoát, Quý nhân là người dẫn giắt, quý nhân chính là đức của quẻ. Lên số 6, ma trận vận động cùng lúc hai trục 1-6-8 và 2-6-7.. quẻ đoán rằng: Công danh sự nghiệp mới hy vọng có ngày thành tựu.

Quẻ 126 tiền hung hậu cát.

Lợi mọi việc mong cầu, nhưng chậm.

Đức của quẻ:/ Đường trần mù mịt chờ thời/ Thức trong bốn vách ai người hỏi han/ Cầu cho được kiến quý nhân/ Mặt mày mới được đôi phần nụ hoa./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top