Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 124 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 124 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Hỏa Trạch Khuê

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Ly

Nội Quái: Đoài

NGUYÊN VĂN

Nhân phi Khổng, Nhan, Thùy năng vô quá,

Quá nhi hối cải, nhưng phục vô quá.

Hoa khai bất túc bằng,

Kết quả phương vi chuẩn,

Phóng khai hoài bảo ý hân hân.

DỊCH NGHĨA

Ai như Khổng Lão mà không sai,

Sai biết sửa thì mới là tài.

Hoa mới nở đâu đáng vui sướng,

Chờ khi kết trái bông sẽ phai.

LỜI BÀN

Quẻ này chỉ cái tượng: hồi tâm hướng thiện, thanh thản vô tư. Hoa nở đó là thủy, kết quả đó là chung. Lúc đầu thì chưa thiện, nhưng về sau lại thiện, bởi thế, không có gì đáng lo ngại. Người xin được quẻ này xin chớ lấy đó mà gọi là đủ.

Ý quẻ nói, sự sống cuộc đời con người làm sao tránh được thất bại buồn đau cũng như ai mà không có sự sai lầm nhưng người ta biết sai mà sửa đổi thì vẫn được tốt lành. Tức là hảy rút kinh nghiệm thất bại rồi cải tiến thì sẽ trở nên thành công. Và hơn nửa quẻ khuyên rằng, đối với công việc sở cầu đừng lấy thành bại mà làm vui buồn, cứ cố tiến tới đến cùng, đến lúc đó mới biết rõ ràng tốt xấu và đó là kết quả chính xác vậy.

Sai biết sửa thì tốt.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Bảo kính thân chiều lưỡng nhân, tâm trung kết hợp đồng tâm.

/ Gương quý soi hai người, đồng tâm kết một lòng./

Quẻ 124 âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 124 tượng là một tam giác, số 1, Sự nghiệp là đỉnh, số 2, Hôn nhân và số 4, Phú quý, nhị hợp, kết trục thành đáy của tam giác, đây là biều tượng cát tường bậc nhất của ma trận 384. Sự nghiệp xuất hiện được thành tựu ngay với Hôn nhân/ Phú quý/ Danh Vọng vô cùng đẹp đẽ.

Quẻ 124, đại cát. Thời quẻ Hằng, quẻ Ích, lợi lạc mọi bề. Hung hại tự nhiên tan, bệnh ách tự nhiên hết.

Đạo của quẻ: / Đôi người tri kỷ tri âm/ Soi chung một tấm gương thần càn-khôn/

Bóng hình, hình bóng vuông tròn/ Tuy hai mà một tấm lòng thủy chung./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top